20 marca 2017

Okres powojenny

Galerie dokumentów archiwalnych dotyczących okresu powojennego: