10 marca 2017

Projekty

Złoty Zegarek – projekt autorstwa Bogusława Dąbrowy-Kostki

Scenariusz filmu dokumentalnego "Złoty zegarek" na podstawie mojego opracowania  Aktywa II RP

„Złoty zegarek” jest częścią projektu „Pamięc i przyszłośc” z 2006 roku. Film otrzymał wsparcie prezesa IPN, pana Janusza Kurtyki, ówczesnego dyrektora TVP Kraków Witolda Gadowskiego oraz Filmoteki Narodowej. W czerwcu 2007 prezes TVP Andrzej Urbański zwrócił się do redakcji TVP Historia o opinię. Mimo pozytywnej recenzji, w grudniu 2008 kierownik produkcji otrzymał wiadomość: Decyzja w sprawie propozycji programowej PRP-6527T. Data: 2008-12-02.

Po wszechstronnej analizie Pana/Pani propozycji programowej, uprzejmie zawiadamiamy, iż obecnie nie jesteśmy nią zainteresowani. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem, rozwiązaniu ulega umowa o udostępnieniu propozycji programowej na wyłączność Programu/TVP, a TVP zachowuje prawo do bezterminowej archiwizacji propozycji programowej. Zachęcamy do dalszej współpracy.

W 2017 projekt powrócił. Aktualnie jest w trakcie doprecyzowywania scenariusza i negocjacji „producenckich" na realizację filmu.

 

 

Generałowi Dziękujemy – projekt autorstwa Bogusława Dąbrowy-Kostki

Pretekstem do powstania pierwszego odcinka planowanego cyklu filmów dokumentalnych były zdjęcia autora ukazujące walkę polskiego społeczeństwa z komunistycznym reżimem w latach 1980-83 w Krakowie wydane w formie albumu. Po latach autor próbuje odnaleźć ludzi, którzy byli uczestnikami tamtych zajść i bohaterami jego zdjęć.Po ukończeniu w 2009 roku 1 odcinka cyklu „Generałowi dziękujemy” autor został zwolniony z TVP co uniemożliwiło dalszą realizację.

 

Generałowi dziękujemy – film Bogusława Dąbrowy-Kostki: