Krzysztof Kopeć - Album zdjęcia Bogusława Dąbrowy-Kostki

13 grudnia 1981 r. tzw. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) łamiąc prawo PRL-u, w tym tzw. "Konstytucję PRL" wprowadziła w Polsce stan wojenny. W jego wyniku zostało zamordowanych około 100 osób. Są to tylko dane oficjalne. Ile naprawdę osób zostało  zamordowanych w wyniku bandyckiego ataku komunistycznej władzy na naród polski nie dowiemy się nigdy. Powyżej prezentuję niektóre zdjęcia z albumu autorstwa P. Bogusława Dąbrowy-Kostki pt. "Generałowi Dziękujemy" ( http://www.dabrowa-kostka.pl/generalowi.htm ) (wybór dokumentów)

(1/69): (2/69): (3/69):
(4/69): (5/69): (6/69):
(7/69): (8/69): (9/69):


>>>> powrót na stronę główną