Krzysztof Kopeć - Galeria Władysław Pożoga

U schyłku PRL po okrągłym stole u zarania dziejów III RP Władysław Pożoga został ambasadorem w Bułgarii. Pozostał w Bułgarii ambasadorem do maja 1991 r. (wybór dokumentów)

(1/10): (2/10): (3/10):
(4/10): (5/10): (6/10):
(7/10): (8/10): (9/10):


>>>> powrót na stronę główną