Krzysztof Kopeć - Galeria gen. Jerzy Fonkowicz

Dokumenty dotyczące gen. Jerzego Fonkowicza, zamordowanego w niewyjaśnionych okolicznościach 7.10.1997 r. m.in kierowane do Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. (wybór dokumentów)

(1/23): (2/23): (3/23):
(4/23): (5/23): (6/23):
(7/23): (8/23): (9/23):


>>>> powrót na stronę główną