Krzysztof Kopeć - Galeria Historia WSI

Z historii Wojskowych Służb Informacyjnych (WSI) w PRL-u. Podporządkowane ściśle ZSRR w czasach PRL, także i obecnie ich funkcjonariusze odgrywają bardzo istotną rolę polityczną w tzw. III RP. (wybór dokumentów lata 70-te XX wieku)

(1/28): (2/28): (3/28):
(4/28): (5/28): (6/28):
(7/28): (8/28): (9/28):


>>>> powrót na stronę główną