Krzysztof Kopeć - Galeria Stanisław Ciosek

U schyłku PRL po okrągłym stole u zarania dziejów III RP Stanisław Ciosek został ambasadorem w ZSRR. Wichry historii go nie ruszyły. Pozostał w Moskwie po rozpadzie Związku Sowieckiego jako przedstawiciel dyplomatyczny RP w Federacji Rosyjskiej. Misję zakończył dopiero w 1996 r. Podczas prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego był jego doradcą ds. międzynarodowych i polityki wschodniej. (wybór dokumentów)

(1/9): (2/9): (3/9):
(4/9): (5/9): (6/9):
(7/9): (8/9): (9/9):


>>>> powrót na stronę główną