Krzysztof Kopeć - Galeria Stanisław Ciosek


- 9 -