Krzysztof Kopeć - Protokoły zniszczeń dokumentów Oddziału II SNW

W ramach Wydziału Ogólnego Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza funkcjonował m.in. Referat Budżetowy zajmujący się poza sprawami finansowymi Oddziału II, również ogólnie finansami w zakresie opiniowania kierunków wydatków oraz nadzoru nad:

  • środkami finansowymi będącymi w dyspozycji Państwa Polskiego,
  •  dyslokacją środków finansowych będących w czasie wojny w polskiej dyspozycji
  • realizacją od strony finansowej umów z aliantami, 

Niestety po wojnie zaginęło prawie całe archiwum Oddziału II SNW wraz z protokołami zniszczeń większości dokumentów. Takie są m.in. wnioski Komisji Polsko-Brytyjskiej, która badała archiwa polskie i brytyjskie w celu odnalezienia w/w archiwum. Poniżej fragment treści referatu prof. Jana Stanisława Ciechanowskiego, członka powyższej Komisji wygłoszonego po zakończeniu jej prac:

„(…) Strona brytyjska włożyła duży wkład pracy w działania komisji. Nie udało się jednak odnaleźć śladów polskiej dokumentacji. Istnieje duża ilość poszlak wskazujących, że przynajmniej część tej dokumentacji mogła się zachować. Przykładowo, w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie-Rembertowie udało się odnaleźć protokół zdawczo-odbiorczy Wydziału Wywiadowczego Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza z przełomu 1943–1944 r., gdzie wyliczone zostały wszystkie przekazywane dossiers. Trudno sobie wyobrazić, że zniszczono takie teczki jak „Współpraca z Amerykanami”, „Współpraca z Francuzami”, „Współpraca z ZSRR”, czy też dossiers specjalne: „Fałszywa gra Sowietów”, „Fałszywa gra Czechów”, „Katyń”, „Konferencje w Teheranie i Kairze”; akta wszystkich Ekspozytur, akta wszystkich attachatów wojskowych, kartoteki: oficerską, agentów (numerowa, pseudonimowa, nazwiskowa), osób różnych, kartoteki osobne poszczególnych referatów Wydziału Wywiadowczego, całą korespondencję z Anglikami, liczne kartoteki referatu KW (kontrwywiad), dokumentację sprawy karnej kpt. Romana Czerniawskiego, słynnego „Brutusa”, oraz dossier specjalne KW obejmujące takie nazwiska, jak: Rydz-Śmigły, Dunderdale, Matuszewski, Beck, Skinder, Berling, Niezbrzycki, Rettinger oraz organizacje: Muszkieterowie czy też Związek Patriotów Polskich. (…)”

(1/6): str_01.jpg (2/6): str_02.jpg (3/6): str_03.jpg
(4/6): str_04.jpg (5/6): str_05.jpg (6/6): str_06.jpg


>>>> powrót na stronę główną