Krzysztof Kopeć - Protokoły zniszczeń dokumentów Oddziału II SNW


- 2 -