2 marca 2017

Własny rynek

Regulamin Sklepu i Programu Partnerskiego

Zatwierdzony 31.03.2011 obowiązuje od 01.04.2011.

1.Niniejszy regulamin reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego „Wspólny Sklep” zwanego dalej Sklepem.

2.Sklep należy do Spółdzielni Spożywców „Wspólny Sklep”, zarejestrowanej w KRS pod numerem 0000355337, NIP 676-242-01-00, REGON 121212582 z siedzibą w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej 24a/30, 31-140 Kraków.

3.Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników na równych prawach.

4.Sklep oferuje zakupy poprzez Internet. Składanie zamówień możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Internetu na stronie https://koop24.pl/. Zamówień mogą dokonywać tylko osoby zarejestrowane i zalogowane w Sklepie.

5.W Sklepie mogą zalogować się tylko osoby posiadające aktywne konto.

6.Rejestracji w Sklepie mogą dokonać tylko osoby zaproszone przez już zarejestrowane osoby. Rejestracji dokonuje się po kliknięciu w link, który osoba zapraszająca wysyła za pośrednictwem poczty e-mail.

7.Po weryfikacji danych podanych podczas rejestracji konto zostaje aktywowane.

8.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania konta bez podania przyczyny.

9.Zarejestrowanie konta w Sklepie wymaga podania następujących danych:

 • imienia oraz nazwiska,
 • adresu dostawy,
 • numeru telefonu,
 • adresu e-mail.

10.Spółdzielnia oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez Spółdzielnię wyłącznie dla celów związanych z wykonywaniem obowiązków Spółdzielni wynikających z niniejszego Regulaminu. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osoba zarejestrowana ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo zgłaszania aktualizacji, a Spółdzielnia ma obowiązek te aktualizacje uwzględnić.

11.Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufnego charakteru danych umożliwiających dostęp do swojego konta.

12.Aby dokonać zamówienia, należy umieścić wybrane towary w koszyku klikając link „dodaj do koszyka” na stronach produktów. Następnie należy kliknąć link „TWÓJ KOSZYK” a dalej „do kasy” i postępować według instrukcji i komunikatów. Produkty pozostają w koszyku do momentu złożenia zamówienia, również w przypadku wylogowania się ze Sklepu. Zawartość koszyka może być modyfikowana do momentu złożenia zamówienia.

13.Każde zamówienie uznawane jest za potwierdzone bezpośrednio po jego wpłynięciu.

14.Jeżeli zamówienie zostało potwierdzone przez Sklep, kupujący nie może go anulować.

15.Płatności za zamówienie należy dokonać przelewem na konto bankowe Spółdzielni niezwłocznie po jego złożeniu.

16.Numer konta bankowego na które należy dokonywać wpłat za złożone zamówienia dostarczany jest kupującemu za pośrednictwem poczty e-mail oraz jest dostępny na stronie Sklepu pod adresem https://koop24.pl/.

17.W razie braku zamówionego towaru nadpłata zostanie zwrócona na rachunek bankowy osoby zamawiającej w terminie do 14 dni.

18.Minimalna kwota na jaką można dokonać zamówienia nie może być niższa niż minimalna kwota zakupów ustalana przez Spółdzielnię dostępna pod adresem  http://www.wspolnysklep.pl/wspolczynniki.

19.Spółdzielnia nie kredytuje zakupów.

20.Realizacja zamówienie następuje do 5 dni roboczych po dniu otrzymania należności na konto bankowe Spółdzielni.

21.O dacie realizacji zamówienia kupujący będzie poinformowany e-mailem.

22.Jeżeli kupujący żąda wystawienia faktury VAT powinien zaznaczyć opcję „wystaw fakturę” podczas składania zamówienia.

23.Spółdzielnia na życzenie kupującego realizuje dostawę zamówień. Koszt dostawy:

 • granice administracyjne miasta Krakowa kwota 34.99 pln,
 • do miejscowości poza granicami administracyjnymi miasta Krakowa, ale nie dalej niż 5 km licząc drogę dojazdu od granic administracyjnych miasta Krakowa – 48.99 pln,
 • pozostałe przypadki uzgadnia się indywidualnie ze Spółdzielnią – w przypadku tym ustalenie kosztu dostawy odbywa się telefonicznie. W takim przypadku koszt dostawy uiszcza się gotówką przy odbiorze. Kurier posiada gotówkę w kwocie nie większej niż 100 pln w celu rozliczenia dostawy,
 • istnieje możliwość samodzielnego odebrania zakupionego towaru z magazynu po wcześniejszym potwierdzeniu terminu drogą elektroniczną bok@wspolnysklep.pl.

24.Zmiana terminu dostawy powinna być uzgodniona z działem logistyki drogą elektroniczną – bok@wspolnysklep.pl.

25.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu dostaw z powodów od niej niezależnych.

26.W sytuacjach wynikających z przyczyn niezależnych od Spółdzielni kurier może nie dotrzeć w ustalonym terminie. W takich przypadkach kurier skontaktuje się z kupującym i ustali szczegóły dostawy. Kupujący w tym przypadku nie zostaje obciążony dodatkowymi kosztami dostawy.

27.Spółdzielnia realizuje dostawy od poniedziałku do soboty z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

28.Termin ostatniej dostawy w okresie następujących świąt uzgadnia się na dzień:

 • Święta Bożego Narodzenia – 23 grudnia,
 • Sylwester i Nowy Rok – 30 grudnia,
 • Święta Wielkiej Nocy – w Wieki Piątek

29.Przy dostawie Kupujący sprawdza zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia braku jakiegoś towaru lub uszkodzeń powstałych w transporcie, reklamację w formie pisemnej (opis stwierdzonego braku lub uszkodzenia wraz z podpisem) należy złożyć na ręce kuriera w momencie dostawy.

30.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji kolejnych zamówień składanych przez osobę odstępującą od umowy kupna bez podania przyczyn.