Rzeczywiste straty osobowe wojsk niemieckich w Polsce we wrześniu 1939 r. były dużo wyższe niż oficjalne

II. Straty wojsk niemieckich w wojnie polskiej:

W wielu opracowaniach dotyczących Kampanii Polskiej w 1939 r. przyjmuje się zestawienie strat niemieckich zgodnie z publikacją generała Mullera- Hillebranda ,,Das Herr 1933-1945”, Frankfurt nad Menem 1954 – 1969:

Straty osobowe wojsk niemieckich w Kampanii Polskiej:

a) Zabici: 16 343
b) Ranni: 27 280
c) Zaginieni: 320
——————————-
Ogółem: 43 943

Podobne zestawienie strat niemieckich poniesionych w Kampanii Polskiej w 1939 r. prezentuje niemiecka Wikipedia na stronie https://de.wikipedia.org/wiki/Polenfeldzug
w publikacji ,,Polenfeldzug‘‘. Bardziej szczegółowe dane dotyczące strat niemieckich w Kampanii Polskiej są podane na stronie Wapedi.mobi https://wapedia.mobi/de/Polenfeldzug?t=3. Na str. nr 3 w dziale 3. 1. Kriegstote, Gefangene, Verluste (ofiary wojny, jeńcy straty). Zgodnie z tym opracowaniem straty niemieckie w początkowym oświadczeniu dowództwa armii po zakończeniu Kampanii Polskiej wynosiły:

a) Zabici: 10 572
b) Ranni: 3 409
c) Zaginieni: 30 322 (!!!!!!!!!)

Wśród nich nie było 734 zabitych, rannych i zaginionych żołnierzy Luftwaffe. Dane te opierają się głównie na danych z Medical inspektorat, który miał 10.244 poległych żołnierzy w trakcie kampanii i 593 poległych oficerów. Dane te zmieniły się od czasu publikacji po weryfikacji ich w oparciu o wpisy w dziennikach wojennych jednostek bojowych biorących udział w Kampanii Polskiej i wyniosły zabitych: 14.188 żołnierzy i 759 oficerów. Po kolejnych weryfikacjach przeprowadzonych przez Niemiecki Departamentu Obrony Sił Zbrojnych (dokument komórki statystycznej WVW / WED datowanego na 30.08.1944 bez strat Luftwaffe i Kriegsmarine ), ilość poległych w Kampanii Polskiej żołnierzy i oficerów niemieckich wzrosła do: 15.450 żołnierzy i 819 oficerów. Według innego dokumentu Wehrmacht Zentralstatistik z 30.11.1944 (Bundes Archiv – Militar Archiv we Freiburgu, dokument RH 7/653) straty niemieckie w kampanii wrześniowej to nie 16343 poległych i 320 zaginionych, tylko 16843 poległych i 320 zaginionych – razem 17163. Wzrost liczby zabitych w kolejnych sprawozdaniach niemieckich, wiąże się prawdopodobnie z zaliczeniem jako ,,zabici w trakcie walk’’ rannych zmarłych w wyniku poniesionych w trakcie walk obrażeń. Zastanawia tak niska w stosunku do pierwotnych danych liczba zaginionych. Tym bardziej, iz według szacunków niemieckich liczba jeńców w polskiej niewoli wynosiła około 800 żołnierzy. W archiwach niemieckich znajduje się również dokument o sygnaturze: BA-MA RH 3/134 według którego straty niemieckich wojsk lądowych w Kampanii Polskiej wyniosły: 16 843 zabitych i 320 zaginionych, co po dodaniu strat Luftwaffe i Kriegsmarine (odpowiednio 326 i 77 zabitych oraz 101 zaginionych) daje liczbę poległych 17 667 żołnierzy niemieckich.

Według opinii Normana Daviesa zawartej w publikacji: Zweites Kapitel: Das Erbe der Niederlage, 1. Die Ära des Hitler-Stalin-Pakts, 1939-41, aus: Im Herzen Europas – Geschichte Polens; 4., durchgesehene Auflage 2006, S. 60( Norman Davies: Chapter Two: The Legacy of Loss, 1 Era Paktu Hitler-Stalin, 1939/41, w: W samym sercu Europy – Historia Polska, 4, zmienione wydanie 2006, str. 60 ) ogólne straty Wehrmachtu w Kampanii Polskiej wyniosły ponad 50.000 zabitych. New York Times w dniu 28 Września 1939 roku, podał, że według władz polskich, straty niemieckie wyniosły w Kampanii Polskiej 90 000 zabitych, 400 czołgów i 500 samolotów. Podobną wysokość strat niemieckich: 91 278 zabitych i zaginionych oraz 98 355 rannych można znaleźć w książce Apoloniusza Zawilskiego ,,Bitwy polskiego września’’ . Cytuje on między innymi feldmarszałka Ericha von Mansteina, który w swoich ,,Straconych zwycięstwach’’ podaje następujące straty (tylko GA Południe): 6 554 zabitych, 4 062 zaginionych, 20 478 rannych.
Większość autorów polskich podaje jednak (jak wspomniałem na wstepie)  szacunki strat niemieckich w Kampanii Polskiej, bliższe oficjalnych zgodnych z publikacją generała Mullera- Hillebranda. Przykładowo Leszek Moczulski ,,Wojna Polska 1939 r.’’ szacuje straty niemieckie na 25 000 zabitych i zaginionych oraz 45 000 rannych. W książce Grzelaka i Stańczyka "Kampania Polska 1939 roku" całościowe straty niemieckie oszacowane przez autorów to: 16 600 zabitych, 30 300 rannych i 3 400 zaginionych.

Więcej informacji na temat strat niemieckich i nie tylko w Kampanii Polskiej można znaleźć pod adresami:

https://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=5&t=120220&start=0

https://www.sehepunkte.de/2006/10/8940.html

2 komentarzy “Rzeczywiste straty osobowe wojsk niemieckich w Polsce we wrześniu 1939 r. były dużo wyższe niż oficjalne

  • Moim zdaniem, nie ma co szacunkować strat niemieckich w Kampanii Wrześniowej. Większe, czy mniejsze, dla nas, obywateli ówczesnej II RP, straty Wehrmachtu, nie miały żadnego znaczenia.
    Mimo, że stracili tyle, czy tyle czołgów, samolotów i siły żywej, nie przeszkodziło Hitlerowi zająć wspólnie ze Stalinem, całej kontynentalnej Europy. W ciągu jednego tylko roku!

  • Przeczytałem z uwagą, ponieważ problematyka września 1939 r. bardzo mnie interesuje. Moje uwagi wysłałem Panu w e-mailu. Tekst trochę za ciężki dla zwykłego czytelnika. Serdecznie pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *