Krzysztof Kopeć - Rząd RP na Uchodźstwie 1939-1990

Rząd londyński (Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie). Materiały archiwalne do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego t. VII. Wśród nich znajdują się m.in. materiały dotyczące tzw. sprawy Bergu i przekazania władzy L. Wałęsie przez Prezydenta R. Kaczorowskiego . (wybór dokumentów)

(1/50): (2/50): (3/50):
(4/50): (5/50): (6/50):
(7/50): (8/50): (9/50):


>>>> powrót na stronę główną