Krzysztof Kopeć - Rząd RP na Uchodźstwie 1939-1990


- 50 -