Krzysztof Kopeć - Rząd RP na Uchodźstwie 1939-1990


- 15 -