Krzysztof Kopeć - Rząd RP na Uchodźstwie 1939-1990


- 4 -