Krzysztof Kopeć - Skarb Wrocławia. Tajemniczy Pan Herbert Klose


- 4 -