Krzysztof Kopeć - Skarb Wrocławia. Tajemniczy Pan Herbert Klose


- 18 -