Krzysztof Kopeć - Skarb Wrocławia. Tajemniczy Pan Herbert Klose


- 2 -