Polegli i zamordowani partyzanci pow. Augustów i Suwałki

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #1159
  Gruby Rycho
  Guest

  Lista partyzantów AKO i WiN i osób ich wspierających z powiatów augustowskiego i suwalskiego poległych, zmarłych i zamordowanych w latach 1945 – 1954.

  Lista niniejsza obejmuje tylko ustalonych z nazwiska – jest niedoskonała i niepełna ze względu chociażby na brak dostępnych źródeł o liście ofiar największej bitwy stoczonej przez partyzantów AKO ze zgrupowania Władysława Stefanowskiego ps. ,,Grom” z Sowietami w dniu 12.07.1945 w okolicach jeziora Brożane (według różnych danych poległo od 60 do 100 partyzantów) czy o tożsamości 26 mężczyzn , których ciała odnaleziono w kwietniu 1946 w zbiorowej mogile w okolicach wsi Sajenek gm. Kolnica pow. Augustów. W niewielkim stopniu obejmuje żołnierzy AK, którzy zwłaszcza w latach 1944-45 licznie przybywali na ten teren z ziem zagarniętych przez Sowietów . Wszystkich, którzy mogą coś do niniejszego zestawienia wnieść proszę o kontakt. i uwagi

  Polegli w walce lub zabici w ustalonych okolicznościach

  1. kpr. Bednarski Stanisław ps. ,,Bury” ,,Sędzia” ,,Tygrys” – członek AK, AKO , łącznik i adiutant Komendanta Obwodu Mieczysława Ostrowskiego ps. ,,Kropidło”. Zastrzelony 01.07.1945 przez milicjantów z posterunku MO w Krasnopolu Czesława Chołodowskiego i Józefa Juszkiewicza we wsi Jegliniec gm. Sejwy pow. Suwałki, podczas próby zatrzymania.

  2. Bitowski Leon ps. ,,Iwa” ,,Szary” – s. Feliksa i Stefanii z domu Urynowicz, ur. 15.04.1920 w Kruszkach gm. Pawłówka pow. Suwałki. Podczas okupacji niemieckiej żołnierz AK , potem AKO i WiN, członek patrolu Wacława Górskiego ps. ,,Oko” ,,Majster”. Ujawnił się w Suwałkach, w dniu 25.04.1947.W grupie Burdyna i Sadowskiego od października 1949. Do grupy wysłany prawdopodobnie przez PUBP w Suwałkach, z zadaniem rozpracowania oddziału, o czym poinformował ,,Bladego”. Ranny w walce z grupą operacyjną MO i KBW 01.07.1950 w okolicach wsi Płociczno gm. Kuków pow. Suwałki, zmarł po przewiezieniu do szpitala w Białymstoku.

  3. Burdyn Piotr ps. ,,Edward” ,,Kabel” ,,Mroźny” ,,Poręba” – s. Antoniego i Anny z domu Winikajtys, ur. 20.05.1923 we wsi Rudawka gm. Sejwy pow. Suwałki. W lipcu 1942 aresztowany za udzielanie pomocy koledze zbiegłemu z przymusowych robót w Niemczech , sam został zesłany na przymusowe roboty na teren ówczesnych Prus Wschodnich. W lutym 1945 r. wcielony przymusowo do ACz, skąd zdezerterował. Od kwietnia 1946 r. do ujawnienia w strukturach WiN ( początkowo, jako członek siatki, a następnie w patrolu ,,Wróbla” ) . W lutym 1947, z rozkazu Dowódcy Obwodu Józefa Grabowskiego ps. ,,Cyklon” ,,Mur” ,,Przytulski” i szefa dywersji Kazimierza Ceckowskiego ps. ,,Wąż” ,,Węgorz”, wraz z Józefem Łukowskim ps. ,,Szczerbiec”, Janem Sadowskim ps. ,,Komar” i Bronisławem Nikścin ps. ,,Dąb” został oddelegowany na teren miasta Suwałki w celu stworzenia siatki wywiadowczej. Nie chcąc się ujawniać, dołączył do patrolu Kazimierza Bartnika ,,Młotka”, który także odmówił ujawnienia się. Ujawnił się dopiero na wyraźny rozkaz dowództwa w Suwałkach 29.04.1947. Od sierpnia 1946, po aresztowaniu 11.07.1946, zmuszony do współpracy z PUBP w Suwałkach ( ps. operacyjny ,,Gil”). W lipcu 1947 , poszukiwany jako domniemany uczestnik napadu rabunkowego (ofiarą miała paść ,,zasłużona” dla komunistów rodzina Bielawskich z miejscowości Michnowce gm. Krasnopol pow. Suwałki ), wyjechał na Śląsk, do Świętochłowic, gdzie podjął pracę w hucie ,,Zygmunt” . W marcu 1948 wstąpił do PPR. Aresztowany 01.06.1948. Po około trzech tygodniach zbiegł podczas konwoju z Suwałk do Białegostoku ( konwojujący go oficer PUBP Suwałki Eugeniusz Kępka był wg. dokumentów UBP pijany) i zaczął się ukrywać. W styczniu 1949 nawiązał kontakt z UB w Suwałkach, z którym podjął zerwaną współpracę. W dniu 01.05.1949, gdy jego mocodawcy nakazali mu zastrzelić, bądź doprowadzić do aresztowania Jana Sadowskiego ps. ,,Blady”, nawiązał kontakt z tym ostatnim i ostatecznie przerwał działalność na rzecz UB. Zginął śmiercią samobójczą, rozrywając się granatem w dniu 10.04.1952 w mieszkaniu Stanisławy Milewskiej w we wsi Wysoki Most gm. Giby pow. Suwałki, osaczony przez grupę operacyjną UB i KBW .

  4. Chilmon Czesław ps. ,,Zawisza” – s. Piotra i Marii (Anny?), ur. 27.07.1920 we wsi Strękowizna gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów i tam zamieszkały. Aresztowany 18.02.1946, przewieziony w dniu następnym pod konwojem do domu, gdzie miał wskazać miejsce ukrycia broni. Po ujawnieniu kryjówki zastrzelony przez funkcjonariuszy PUBP w Augustowie.

  5. Czyż Henryk ps. ,,Burza” ,,Zygmunt” – s. Józefa i Marianny z domu Krzepecka ur. 20.05.1922 , we wsi Wygadanka gm. Poddębice pow. Łuck. Żołnierz PZP, AK, AKO i WiN. W organizacji WiN w patrolu Wacława Górskiego ps. ,,Majster” ,,Oko” . Wcześniej członek patrolu Romualda Zabłockiego ps. ,,Błotnik”. Ranny w rękę podczas likwidacji milicjanta Piotra Brozio, w dniu 10.09.1946 ( postrzelony przypadkowo przez swojego kolegę Mieczysława Kleszczewskiego ps. ,,Wyrwa”), leczył ranę w obozowisku oddziału Aleksandra Kowalewskiego ps. ,,Bęben” ,,Rejtan”. Po kuracji nie powrócił do patrolu, lecz przydzielony został do ochrony komendanta Suwalsko – Augustowskiego Obwodu WiN Józefa Grabowskiego, gdzie pełnił obowiązki sekretarza Obwodu. Ujawnił się w Suwałkach 25.04.1947. W jakiś czas po ujawnieniu, wyjechał do Wrocławia, gdzie pracował i uczył się. W lutym 1950 aresztowany przez UB we Wrocławiu i przewieziony do Suwałk. Wypuszczony na wolność z zadaniem odciągnięcia od organizacji młodszych braci , oraz rozpracowania grupy Burdyna ( ps. operacyjny ,,Pożarski” ) – zadania nie wykonał zrywając współpracę i pozostając w lesie. Poległ 01.08.1950 , osaczony przez obławę UB i KBW razem z bratem Józefem w okolicach wsi Suchodoły gm. Jeleniewo pow. Suwałki.

  6. Czyż Józef ps. ,,Kula” – s Józefa i Marianny z domu Krzepecka, ur. w 1933 we wsi Jasionowo gm. Jeleniewo pow. Suwałki. Od 1950 w grupie ,,Konspiracyjna Organizacja Młodzieżowa” ( wcześniej grupa nosiła nazwę ,,Harcerska Grupa Pogromców Komunizmu” ). W dniu 03.05.1950 dołączył do grupy Burdyna i Sadowskiego za pośrednictwem swojej siostry Marianny. Poległ razem z bratem Henrykiem w okolicach wsi Suchodoły gm. Jeleniewo pow. Suwałki.

  7. Dadura Jan ps. ,,Leszczyna” – ur. 1924 , we wsi Bohatery Leśne Nowe gm. Lipsk pow. Augustów. Członek AK w placówce Hołynka obwodu Grodno Prawy Niemen. Zajmował się m. inn. przeprowadzaniem przez tzw. Linię Curzona na terytorium augustowskiego obwodu AKO ,,spalonych” członków podziemia. W czerwcu 1945 przeszedł na stałe na terytorium powiatu augustowskiego. Aresztowany p. w październiku 1945, zbiegł z aresztu przy posterunku MO Lipsk. Poległ 01.06.1946 we wsi Starożyńce gm. Lipsk pow. Augustów, zabity przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej MO i UB.

  8. Daniłowicz Franciszek ps. ,,Lipa” – s. Juliana, ur. 15.06.1930 we wsi Krasne gm. Huta pow. Suwałki. Do grupy Burdyna i Sadowskiego dołączył prawdopodobnie w marcu 1950 , ukrywając się przed odbywaniem służby wojskowej. Poległ 02.07.1950 w walce z MO i KBW w okolicach wsi Płociczno gm. Kuków pow. Suwałki

  9. Dapkiewicz Antoni ,,Szyszka” lub ,,Szyszko” – Członek oddziału Aleksandra Kowalewskiego ps. ,,Bęben” ,,Rejtan”. Zginął, w 1946, postrzelony przypadkowo przez kolegę z oddziału, przy próbie likwidacji konfidentki Janczulewicz.

  10. Dudanowicz Franciszek ps. ,,Chomik” – s. Bolesława i Anny z domu Kamińska, ur. 05.02. 1932 we wsi Lipniak gm. Zaboryszki pow. Suwałki. Do grupy Burdyna i Sadowskiego dołączył za namową brata Mieczysława ps. ,,Ponury”, w dniu 13.12.1950. Poległ w dniu 09.04.1952 , w walce z grupą operacyjną KBW we wsi Łumbie gm. Krasnopol pow. Suwałki, po wykryciu bunkra w obejściu Jana Kruszyłowicz.

  11. Dudanowicz Józef ps. ,,Skała” – s. Bolesława i Anny z domu Kamińska, ur. 24.01.1930 we wsi Lipniak gm. Zaboryszki pow. Suwałki, rodzony brat ,,Ponurego”. Do grupy Burdyna i Sadowskiego wstąpił wraz ze swym kuzynem Ryszardem ps. ,,Wir” we wrześniu 1949. Ujęty ranny w dniu 09.04.1952 , we wsi Łumbie gm. Krasnopol pow. Suwałki po walce z grupą KBW, po wykryciu bunkra w gospodarstwie Jana Kruszyłowicz. Zmarł z ran.

  12. Dudanowicz Ryszard ps. ,,Wir” – s. Józefa, ur. 07.10. 1928 w Szypliszkach gm. Zaboryszki pow. Suwałki. Jako dezerter z WP wstąpił do grupy Burdyna i Sadowskiego wraz z kuzynem Józefem ps. ,,Skała”, we wrześniu 1949. Od października 1951 dowodził pięcioosobowym patrolem. Poległ w walce z grupą KBW we wsi Łumbie gm. Krasnopol pow. Suwałki, po wykryciu bunkra w obejściu Jana Kruszyłowicz.

  13. Gwiazdowski Józef ps. ,,Antek” ,,Marian” ,,Wazon” – s. Władysława, ur. 04.04.1924 we wsi Hańcza gm. Pawłówka pow. Suwałki. Od 1945 żołnierz WiN – pełnił funkcję łącznika dowódcy kompanii Suwalsko – Augustowskiego Obwodu WiN na gminę Przerośl (kryptonim ,,Kaczeniec” ,,Słonecznik”) Alfonsa Podziewskiego ps. ,,Śmigły”. Ujawnił się w Suwałkach 25.04.1947 Zmuszony do współpracy z PUBP w Suwałkach (pseudonim operacyjny ,,Brzoza”) zadeklarował ,,Blademu” chęć zerwania kontaktu i przystąpienia do oddziału. Do grupy Burdyna i Sadowskiego dołączył 20.05.1950, kiedy upozorowano jego uprowadzenie. Poległ 02.07.1950 w walce z MO i KBW w okolicach wsi Płociczno gm. Kuków pow. Suwałki

  14. Iwanicki Konstanty – mieszkaniec Filipowa pow. Suwałki. Zastrzelony 01.05.1945 przez komendanta posterunku MO Filipów Aleksandra Wysokińskiego za to, iż na wiecu 1 – majowym kilkakrotnie krzyknął ,,Niech żyje Rząd Londyński”

  15. Kanoza Stanisław – ze wsi Jastrzębna II gm. Lipsk pow. Augustów. Aresztowany 17.12.1945 przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przy PUBP w Augustowie pod dowództwem Zastępcy Wojewódzkiego Komendanta MO w Białymstoku kpt. Czesława Rakowskiego . Osadzony na posterunku MO w Lipsku, tam poddany brutalnemu przesłuchaniu przez funkcjonariusza PUBP w Augustowie Piotra Malczewskiego ( świadkowie mówią iż miał tak zbite stopy iż nie mieściły mu się do butów i były całe sine, a Kanoza przemieszczać mógł się jedynie na czworakach). Po przewiezieniu do Augustowa prosił o udzielenie mu pomocy lekarskiej. W odpowiedzi na to funkcjonariusz PUBP Augustów Piotr Szostak polecił dwóm współwięźniom zanieść go na górę do pokoju przesłuchań. Odprowadzani do celi słyszeli krzyki Kanozy. Do celi nie wrócił. Jego ciało znaleziono w 1946 w lesie pod Augustowem.

  16. Karczewski Jakub ps. ,,Boruta” ,,Kuba” ,,Jakubek” – mieszkaniec wsi Tartak gm. Huta pow. Suwałki. Podczas okupacji członek antysowieckiej, inspirowanej przez wywiad niemiecki, grupy dywersyjnej majora Djaczenki. Żołnierz AK, AKO i WiN. W patrolu Romualda Zabłockiego ps. ,,Alibaba” ,,Błotnik” pełnił funkcję zastępcy dowódcy. Zginął w dniu 17.05.1946 w walce z patrolem WOP ze strażnicy Sejny w miejscowości Orlinek gm. Sejwy pow. Suwałki

  17. Karniłowicz Bernard ps. ,,Żbik” – ur. 1922 r. w Gliniskach gm. Kolnica pow. Augustów i tam zamieszkały. Zabity w miejscu zamieszkania przez funkcjonariuszy PUBP w Augustowie w dniu 31.08. 1945 ( inne źródła podają jako datę śmierci 4 września 1945 r.)

  18. Korsztun Stanisław ps. ,,Kłos” ,,Skała” – ur. 1915, mieszkaniec wsi Jastrzębna I gm. Lipsk pow. Augustów. Dowódca kompanii WiN kryptonim ,,Grab” (gm. Lipsk). Aresztowany 15.12.1945 przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przy PUBP w Augustowie pod dowództwem Zastępcy Wojewódzkiego Komendanta MO w Białymstoku kpt. Czesława Rakowskiego . Osadzony na posterunku MO w Lipsku, tam poddany brutalnym przesłuchaniom przez funkcjonariusza PUBP w Augustowie Witolda Kubrynia i milicjanta Stanisława Sawickiego i zabity. Ciało z licznymi obrażeniami ( połamane żebra, złamany mostek, wybite zęby, ręce skrępowane drutem kolczastym) znaleziono 18.12.1945 na bagnach w okolicy posterunku.

  19. Kowalewski Bolesław ,,Zięba” – s. Wiktora, ur. 10.07.1897 we wsi Pobondzie gm. Kadaryszki, pow. Suwałki. Żołnierz AK . Do grupy Kazimierza Bartnika ,,Młotka” wstąpił jesienią 1945. Zmarł z ran po walce z grupą operacyjną UB w dniu 24.12.1945 gdy przyszedł spędzić Święta Bożego Narodzenia do swojego domu.

  20. Kowalewski Tadeusz ,,Jastrząb” – syn Stanisława, ur. 28.01.1923 we wsi Podmacharce gm. Giby, pow. Suwałki. Członek patrolu Stanisława Wiś(sz)niewskiego ,,Zagłoby” z oddziału Aleksandra Kowalewskiego ps. ,,Bęben” ,,Rejtan”. Ujawnił się, z całością grupy, 25.04.1947 r. w Suwałkach. We wrześniu 1947 r. znalazł się w reaktywowanym oddziale ,,Bębna”. Zginął 27.09.1947 z ręki współpracownika PUBP Suwałki, byłego kolegi z oddziału ,,Bębna” Mieczysława Pawlukowskiego ps. ,,Znajdek” wypełniającego rozkaz kierownika sekcji ds. walki z bandytyzmem w PUBP Suwałki sierż. Mieczysława Strzyżykowskiego.

  21. Kozłowski Henryk ps. ,,Grzyb” – mieszkaniec wsi Kolnica pow. Augustów, dezerter z MO, poległ 17.09.1945 we wsi Motułka gm. Sztabin pow. Augustów w gospodarstwie Jadwigi Citkowskiej, w walce z grupą operacyjną PUBP Augustów pod dowództwem Jana Szostaka

  22. Krzykwa Stanisław (Antoni) ps. ,,Wicher” ,,Wiatr” – s. Wincentego i Stanisławy, mieszkaniec wsi Moczydły gm. Raczki pow. Augustów. Poległ w okolicach wsi Sucha Wieś (Szkocja) gm. Raczki pow. Augustów podczas akcji odbijania konwojowanego do Augustowa aresztowanego przez milicję plut. Antoniego Olszewskiego ps. ,,Chmura”, 05.09.1945

  23. kpr. Kunda Czesław ps. ,,Fajfa” ,,Słowik” – syn Bronisława i Ludwiki z domu Liczwinkow, ur. 29.01.1921 we wsi Jaminy gm. Dębowo pow. Augustów i tam zamieszkały. Podczas okupacji niemieckiej w oddziale por. Stanisława Świątkowskiego ,,Zapały”. Po wkroczeniu ACz. w 1944 aresztowany i wywieziony w głąb ZSRR. Po powrocie jesienią 1947 łącznik i współpracownik ,,Pioruna”. W lipcu 1948 wyjechał do Szczecina, gdzie podjął pracę w porcie i planował ucieczkę za granicę. Zagrożony aresztowaniem przez UB wrócił w augustowskie do grupy ,,Pioruna”. Poległ 14.10.1949 w walce z grupą operacyjną UB i KBW w lasach jamińskich.

  24. Kwiedorowicz Antoni ( właściwie Antanas Kvedaravičius) ps. ,,Lis” ,,Stryjek” – syn Adama , Litwin, ur. w 1916. Ukrywał się przed poborem do ACz. Działał w narodowej partyzantce litewskiej, między innymi w grupie Jurgisa Krikščiaunasa ps. ,,Rimwydas” gdzie występował pod pseudonimem ,,Łape” ( lis) lub ,,Šeškas” ( tchórz). W 1946 oddział ,,Rymvidasa” przeszedł na terytorium Polski, gdzie działał do grudnia 1949. Od grudnia 1949 w grupie Burdyna i Sadowskiego. Po rozbiciu grupy, w kwietniu 1952 przeniósł się na teren powiatu augustowskiego, gdzie dołączył do grupy ,,Gabrysia” i ,,Lota”, a po ich wyjeździe w czerwcu 1952 , przejął jej dowództwo. Poległ 02.10.1954 w walce z KBW w masywie leśnym Krasne – Wyżarne – Skiblewo gm. Lipsk pow. Augustów.

  25. Lisowski Eugeniusz ps ,,Sęk” – pochodził zza Biebrzy, żołnierz zgrupowania sierż. Władysława Stefanowskiego ps. ,,Grom”. Podczas akcji z patrolem Mieczysława Babkowskiego ps. ,,Zygfryd”. 3.05.1945 ranny w walce z grupą bandycką w okolicach wsi Strękowizna gm. Szczebro – Olszanka pow. Augustów. ( ranny zmarł w szpitalu w Augustowie)

  26. Łazarczyk Konstanty ps. ,,Czereśnia” ,,Groźny” – ur. i zamieszkały we wsi Bućki gm. Przerośl pow. Suwałki. Zastępca dowódcy kompanii na gminę Przerośl Franciszka Sowulewskiego ps. ,,Dąb”. Zajmował się werbunkiem nowych członków. Zginął przypadkowo, w lutym 1946 zastrzelony przez patrol Mariana Piekarskiego ps. ,,Ryś” podczas likwidacji uprawiającego bandytyzm Władys lawa Waraksy ps. ,,Tygrys”.

  27. Łazarski Edward ps. ,,Biedak” ,,Krzak” ,,Łazarz” – syn Michała ( senatora II RP) i Adeli urodzony p. w 1929 r. mieszkaniec wsi Jaminy gm. Dębowo pow. Augustów. Współpracownik grupy ,,Pioruna” od 1946 . Do grupy wstąpił w połowie stycznia 1949 . Poległ 14.10.1949 w walce z grupą operacyjną UB i KBW w lasach jamińskich.

  28. Makarewicz Wacław ps. ,,Jałowiec” – mieszkaniec wsi Kamienna – Nowa gm. Dąbrowa pow. Sokółka, żołnierz AK, AKO i prawdopodobnie WiN. W nocy 22.07.1946 raniony w podudzie, w okolicach własnego domu, przez funkcjonariusza plutonu operacyjnego przy Komendzie Powiatowej MO w Augustowie szer. Fryderyka Figurę, podczas ucieczki przed aresztowaniem. Zmarł w Augustowie 26 lub 28.07.1946 na skutek gangreny ,która wdała się w ranę gdyż zatrzymujący go funkcjonariusze nie opatrzyli go , ani nie pozwolili tego uczynić rodzinie, a następnie w celu wymuszenia zeznań bili go i kopali w zranioną nogę .

  29. Maksimowski Józef ps. ,,Kanarek” – mieszkaniec wsi Komaszówka gm. Kolnica pow. Augustów. Zabity 24.10.1945 we wsi Góry gm. Kolnica pow. Augustów w gospodarstwie Wincentego Purwin ps. ,,Węgorz”. Według wersji przedstawionej przez dowódcę grupy operacyjnej PUBP Augustów ref. Wasilewskiego zatrzymany ,,Kanarek” miał wskazać miejsce ukrycia broni lecz zamiast tego zaczął uciekać i poległ od kul konwojujących go milicjantów. Według ustaleń śledztwa, prowadzonego przez IPN ,Józef Maksimowski został zabrany przez funkcjonariusza PUBP w Augustowie Piotra Szostaka z mieszkania teściów Wieczorków ze wsi Ponizie a następnie zabity dwoma strzałami w głowę na polu należącym do PGR Kolnica.

  30. Maksimowski Stanisław ps. ,,Orzeł” – ur. 1910, mieszkaniec wsi Komaszówka gm. Kolnica pow. Augustów. Dowódca plutonu AK a następnie AKO. W jego zabudowaniach mieścił się punkt kontaktowy i magazyn broni. Poległ 24.10.1945 podczas ucieczki z zabudowań podpalonych przez grupę operacyjną PUBP w Augustowie pod dowództwem ref. Dowgiełło. Według ustaleń śledztwa, prowadzonego przez IPN Stanisław Maksimowski został zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP w Augustowie Piotra Szostaka, Edwarda Wasilewskiego i Jermakowa , którzy po podpaleniu zabudowań gospodarczych wyprowadzili go ok. 300 metrów od gospodarstwa i tam zamordowali .

  31. Malczewski Bronisław ps. n/n – zabity 25.12.1949 we wsi Szczebra podczas zasadzki UB na Edmunda Krysiuka ps. ,,Lot” i Eugeniusza Gołębiowskiego ps. ,,Gabryś” .

  32. Malinowski Roman ps. ,,Błękitny” ,,Błękitek” – syn Piotra i Teresy Zubowicz, ur. we wsi Okółek gm. Giby pow. Suwałki. Członek patrolu ,,Zagłoby” z oddziału Aleksandra Kowalewskiego ps. ,,Bęben” ,,Rejtan”. Zginął 23.11.1946 we wsi Okółek w gospodarstwie Gabrieli Ciechanowiec, w walce z grupą operacyjną 57 pp powiadomioną o jego pobycie przez syna gospodyni, działającego z polecenia matki.

  33. Malinowski Szczepan ( Stefan) ,,Kot” – syn Piotra i Teresy Zubowicz, ur. 25.011.1925 we wsi Okółek gm. Giby pow. Suwałki. członek patrolu Józefa Myszczyńskiego ,,Sikory” z oddziału Aleksandra Kowalewskiego ps. ,,Bęben” ,,Rejtan” . Ujawnił się, z całością grupy, w dniu 25.04.1947 w Suwałkach. . We wrześniu 1947 znalazł się w reaktywowanym oddziale ,,Bębna”. Po 27.09.1947 ukrywał się samotnie. Zginął w 12.02.1948, w Strzelcowiźnie gm. Giby pow. Suwałki, zastrzelony przez milicjantów z posterunku w Gibach kpr. Jana Ogórkisa i kpr. Czesława Krakowskiego w pobliżu gospodarstwa Wincentego Sokołowskiego.

  34. Masłowski Władysław ps. n/n – s. Jana ur. 1926. Partyzant z patrolu Tadeusza Mac ps. ,,Tygrys”. Poległ 20.01.1946 w zabudowaniach leśniczówki Witówka gm. Raczki pow. Augustów ( leśniczy był jego ojcem) w walce z grupą operacyjną PUBP Augustów. Według informacji od rodziny Władysław Masłowski nie zmarł – ranę postrzałową głowy wyleczył mu augustowski lekarz. Jego brat Zygmunt został zastrzelony przez funkcjonariuszy UB podczas konwojowania go Augustowa ( ok. 1,5 km od leśniczówki na drodze do Raczek).

  35. Mielkus Alfons ps. ,,Milko” data i miejsce urodzenia nieznane, Litwin ukrywał się razem z Piotrem Burdynem latem 1948. Zginął podczas obławy, w okolicach wsi Teklinowo gm. Krasnopol pow. Suwałki 16.11.1948 .

  36. por. cz.w. Milanowski Piotr ps. ,,Ćma” ,,Łuk” ,,Rukść” – s. Andrzeja i Rozalii Kwiatkowskiej, ur. 1915 Biernatki pow. Augustów. Żołnierz AK, AKO, dowódca kompanii i oddziału partyzanckiego Odznaczony KW, wyjechał z terenu powiatu Augustów jesienią 1945. Ujawnił się w kwietniu 1947 w Lidzbarku Warmińskim. Mieszkał w miejscowości Włocławki pow. Lidzbark, pracował jako nauczyciel w szkole w Pałacowie ?. 23.01.1949 na stacji kolejowej w Ełku został zatrzymany przez f-sza PUBP w Augustowie Kazimierza Felczaka ,a następnie wyprowadzony za miasto i czterokrotnie postrzelony. Mimo odniesionych ran zdołał zbiec i zawiadomić władze zmarł w dniu następnym w szpitalu w Ełku.

  37. Milewski Józef ,,Orlik” – s. Józefa i Anny Jabłońskiej, ur. we wsi Giby, pow. Suwałki. Członek patrolu Bolesława Rogalewskiego ,,Sosenki” z oddziału Aleksandra Kowalewskiego ps. ,,Bęben” ,,Rejtan”. Zginął w walce z grupą operacyjną WOP 11.01.1947 we wsi Sztabinki gm. Berżniki pow. Suwałki.

  38. Miszkiel Zygmunt ,,Świt” – syn Franciszka, ur. we wsi Krejwińce gm. Berżniki, pow. Suwałki. Brat ,,Gołębia”, członek patrolu Bolesława Rogalewskiego ,,Sosenki” z oddziału Aleksandra Kowalewskiego ps. ,,Bęben” ,,Rejtan”. Zginął w walce z grupą operacyjną WOP 11.01.1947 r. we wsi Sztabinki gm. Berżniki pow. Suwałki.

  39. Ołów Eugeniusz ps. ,,Tadeusz” – s. Piotra, ur. 15.03.1933 we wsi Osinki gm. Jeleniewo pow. Suwałki. Od 1950 w grupie ,,Konspiracyjna Organizacja Młodzieżowa” (wcześniej ,,Harcerska Grupa Pogomców Komunizmu”). W dniu 03.05.1950 razem z dwoma kolegami z organizacji ( Józef Czyż, Franciszek Bobrowski) dołączył do grupy Burdyna i Sadowskiego. Podczas operacji wojsk KBW w okolicach wsi Płociczno gm. Kuków pow. Suwałki w dniach 1-2.07.1950 udało mu się, razem z Franciszkiem Witkowskim ps. ,, Adam” ,,Agrest” ,,Cygan”, wydostać z okrążenia. Popełnił samobójstwo w dniu 24.07.1950 w gospodarstwie Stanisława Wierzbowskiego we wsi Jabłonowo gm. Sokółki pow. Olecko, osaczony przez obławę UB i KBW .

  40. Orłowski Bronisław ps. ,,Kania” ,,Pudełko” ,,Wujo” – syn Stanisława i Michaliny z domu Lewicka, ur. w 1910 we wsi Jaziewo gm. Dębowo pow. Augustów. Mieszkaniec wsi Jaminy gm. Dębowo pow. Augustów. Członek AK i AKO. Nie skorzystał z możliwości ujawnienia we wrześniu 1945 i wyjechał z terenu Augustowszczyzny. Przebywał w Warszawie oraz w miejscowości Rudzienice pow. Susz woj. Olsztyn ( obecnie wieś Rudzienice gm. Susz pow. Iława) Poległ 14.10.1949 w walce z grupą operacyjną UB i KBW w lasach jamińskich.

  41. plut./sierż. Orłowski Stanisław ps. ,,Cygan” ,,Piorun” – s. Antoniego i Bronisławy z domu Zacharewicz, ur. 07.07.1919 we wsi Przechodki, gm. Sztabin pow. Augustów. Wychowywał się i mieszkał w domu rodzinnym we wsi Fiedorowizna gm. Sztabin, pow. Augustów. Po ukończeniu siedmiu klas szkoły powszechnej pracował pomagając rodzicom, jako najstarszy z siedmiorga dzieci. W 1935, mając ukończone 16 lat, wstąpił, przy wydatnej pomocy swego wuja policjanta, do WP . Służył w Warszawie w jednostce na Marymoncie. Skończył kurs dla podoficerów zawodowych i w randze kaprala ( lub plutonowego) brał udział w kampanii wrześniowej, w szeregach Warszawskiej Brygady Pancerno – Motorowej. Po zakończeniu działań wojennych wrócił do domu, gdzie pracował w gospodarstwie rodziców. Zagrożony aresztowaniem przez Sowietów, od 1940 r., do wybuchu wojny niemiecko – sowieckiej ukrywał się. W 1942 zawarł związek małżeński z Jadwigą Wąsewicz, a jednocześnie wstąpił do organizacji ,,Chłostra” i przyjął pseudonim ,,Piorun”. W tymże roku, ze względu na aresztowania działaczy ,,Chłostry”, zaczął się ukrywać. W połowie 1943 został żołnierzem AK w oddziale Stanisława Świątkowskiego ps. ,,Upiór” ,,Zapała”. Pełnił w nim funkcję dowódcy drużyny likwidacyjnej. Po wkroczeniu ACz, z rozkazu przełożonych wstąpił, w końcu 1944 do MO. Służbę pełnił na posterunku w Jaminach gm. Sztabin, pow. Augustów, a następnie został mianowany komendantem gmachu w KPMO w Augustowie. W dniu 04.04.1945, wraz z grupą podległych mu funkcjonariuszy, opuścił posterunek zabierając broń i dokumenty i dołączył do oddziału AKO dowodzonego przez plut. Jana Szumskiego ps. ,,Snop”, a następnie por. Edwarda Wawiórko ps. ,,Lemiesz” ,,Skiba”. W czerwcu 1945 po wyjeździe dowódców i części żołnierzy oddział wszedł w skład zgrupowania dowodzonego przez st. sierż. Władysława Stefanowskiego ps. ,,Grom”. W zgrupowaniu tym pełnił funkcje dowódcy prowiantowego obozu, a jednocześnie zajmował się prowadzeniem wywiadu. Po rozbiciu, przez siły NKWD, zgrupowania ,,Groma” nad jez. Brożane w lipcu 1945, pozostał w konspiracji . Nie skorzystał z możliwości ujawnienia we wrześniu 1945 i wyjechał z terenu Augustowszczyzny. Przebywał w Warszawie oraz w miejscowości Rudzienice pow. Susz woj. Olsztyn ( obecnie wieś Rudzienice gm. Susz pow. Iława) używając danych Wacław Zarzecki. Prawdopodobnie pod koniec 1946 lub w początkach 1947 powrócił w rodzinne strony i rozpoczął odbudowę oddziału, który nie wszedł w struktury winowskie. Nie ujawnił się także w kwietniu 1947, choć nie zabronił tego swoim podwładnym, z których część wyjechała na inny teren , a część ujawniła się. Wiosną 1947 jego grupa liczyła 4 osoby, a w okresie szczytowym 8 osób. Oddział, operujący głównie na terenie gm. Dębowo i Sztabin pow. augustowskiego został rozbity na skutek doniesienia informatora UB o ps. operacyjnym ,,Świerk”, który w dniu 14.10.1949 doprowadził grupę operacyjną KBW i UB do obozowiska partyzantów, które znajdowało się prawdopodobnie w lesie ,,Łubianka” w gm. Dębowo pow. Augustów ( lasy jamińskie). Podczas walki zginęli trzej członkowie grupy ( Czesław Kunda, Edward Łazarski i Bronisław Orłowski) , aresztowany został jeden jej współpracownik, a ,,Piorunowi” udało się uciec. Po rozbiciu grupy, ,,Piorun” nawiązał kontakt oraz przeprowadził kilkanaście akcji z grupą ,,Gabrysia” ( Eugeniusz Gołębiowski) i ,,Lota” ( Edmund Krysiuk). Prawdopodobnie od października 1950 do końca 1951 lub do początku 1952 ,,Piorun” ukrywał się sam ( przyczyny rozstania się z ,,Gabrysiem” i ,,Lotem” nie są znane) w okolicach domu rodzinnego. Na skutek szykan ze strony UB jego żona wraz z dziećmi zmuszona została do opuszczenia miejsca zamieszkania, a gospodarstwo zostało zniszczone. W związku z powyższym ,,Piorun” opuścił teren pow. Augustowskiego i przeszedł za Biebrzę, gdzie dołączył do grupy Edwarda Topczewskiego ,,Toporka” działającej głównie na terenie gminy Suchowola w powiecie sokólskim. W dniu 30.08. 1952 korzystając z informacji swojego agenta o pseudonimie operacyjnym ,,Szczygieł” UB przy pomocy batalionu wojsk KBW osaczył trzech partyzantów ( ,,Piorun” ,,Toporek” i n/n ,,Czesiek Curzoniak” ) w stodole w gospodarstwie Jana Gniedziejko na kolonii wsi Pokośno gm. Suchowola pow. Sokółka. Po półgodzinnej walce wszyscy partyzanci polegli, a ich ciała zostały zabrane do Białegostoku.

  42. Pojawis Franciszka – ur. 1900 właścicielka gospodarstwa we wsi Rudzie gm. Grabowo pow. Gołdap gdzie 06.04.1952 otoczony został przez obławę KBW – UB patrol Franciszka Witkowskiego ps. ,,Adam” ,,Agrest” ,,Cygan” z oddziału Jana Sadowskiego i Piotra Burdyna . Poległa postrzelona w pierś i głowę serią broni maszynowej w momencie kiedy opuszczała podwórko atakowanych przez KBW zabudowań .

  43. Rogalewski Stanisław ps. ,,Skowronek” – członek grupy Aleksandra Kowalewskiego ps. ,,Bęben” ,,Rejtan”. Zastrzelony podczas snu, 08.08.1945 , w stodole Jana Świsłowskiego we wsi Aleksiejówka gm. Giby pow. Suwałki przez funkcjonariusza MO w Sejnach Konstantego Puzynowskiego.

  44. Rutkowski Józef ps. ,,Kuna” ,,Szczygieł” – s. Antoniego, ur. 17.07.1925we wsi Dzierwany gm. Wiżajny pow. Suwałki. Żołnierz WiN ( patrol ,,Klona” ,,Wiernego” Stanisława Siedleckiego, wcześniej krótko w patrolu Kazimierza Bartnik ps. ,,Młotek” ). Ujawnił się w Augustowie, w dniu 25.04.1947. Do grupy wstąpił w maju 1950 . Poległ 09.09.1950 we wsi Dziadówek gm. Wiżajny pow. Suwałki w pułapce UB i KBW .

  45. kpr. Sadowski Jan ps. ,,Blady” ,,Jędrzycki lub ,,Jędrycki” ,,Komar” – s. Piotra, ur. 22.08.1922 we wsi Andrzejewo gm. Zaboryszki pow. Suwałki . Podczas okupacji niemieckiej był członkiem PZP, a potem AK. Pierwszego listopada 1944 wstąpił do MO i pracował na posterunku w Szypliszkach. W dniu 15.12.1944 zdezerterował. Był członkiem oddziału Romualda Zabłockiego ps. ,,Alibaba” ,,Błotnik”, do którego wstąpił w styczniu 1946, a po jego rozwiązaniu, wiosną 1946, przeszedł do patrolu Kazimierza Bartnika ps. ,,Młotek”. Latem lub jesienią 1946 przeniesiony do patrolu stanowiącego obstawę Zastępcy Komendanta Suwalsko – Augustowskiego Obwodu WiN ( kryptonim ,,Bronisława” ,,Felicja” ,,Filomena – 61” ) Michała Kaszczyk ps. ,,Siłacz” ,,Stały” ,,Tarzan”. Od lutego 1947 w patrolu ,,Wróbla” ( Józef Miluć), gdzie pełnił funkcję zastępcy dowódcy. W lutym 1947, z rozkazu komendanta Obwodu Józefa Grabowskiego ps. ,,Cyklon” ,,Mur” ,,Przytulski” i szefa dywersji Kazimierza Ceckowskiego ps. ,,Wąż” ,,Węgorz”, wraz z Józefem Łukowskim ps. ,,Szczerbiec”, Piotrem Burdynem ps. ,,Kabel” i Bronisławem Nikścin ps. ,,Dąb” został oddelegowany na teren miasta Suwałki w celu stworzenia siatki wywiadowczej. Nie chcąc się ujawniać, ponownie dołączył do patrolu Kazimierza Bartnik ps. ,,Młotek”, który także odmówił ujawnienia się. Ujawnił się dopiero na wyraźny rozkaz dowództwa w Suwałkach, 29.04.1947. W dniu 13.10.1948 został skazany przez Sąd Grodzki w Suwałkach na karę 6 miesięcy więzienia na mocy art. 241 K.K.( udział w bójce). Podczas śledztwa był namawiany do podjęcia współpracy z PUBP w Suwałkach, w zamian za uwolnienie go od odpowiedzialności – ofertę odrzucił. W końcu kwietnia 1949 został wezwany do stawienia się w KPMO w Suwałkach, gdzie miał być pociągnięty do odpowiedzialności karnej jako dezerter z MO. Od tego momentu zaczął się ukrywać. W maju 1949, razem z Piotrem Burdynem stworzył oddział, którego został dowódcą. Zginął, zastrzelony przez podwładnego Mieczysława Arasimowicza ps. ,,Żulik” prawdopodobnie 21.06.1951w okolicach wsi Surminy gm. Banie Mazurskie pow. Węgorzewo województwo olsztyńskie.

  46. Sawicki Jan ps. ,,Giez” ,,Grzmot” – s. Franciszka, ur. 02.07.1928 we wsi Lipniak gm. Zaboryszki pow. Suwałki. Wyrokiem WSR w Białymstoku, w dniu 20.10.1948 r. skazany na 5 lat więzienia za nielegalne posiadanie broni. Z więzienia zwolniony warunkowo w dniu 22.01.1950 . Do grupy Burdyna i Sadowskiego dołączył w maju 1950. Poległ 02.07.1950 w walce z KBW w okolicach wsi Płociczno gm. Kuków pow. Suwałki

  47. Sidor Jan ps. ,,Guzik” ,,Zagłoba” – s. Franciszka, ur. 27.05.1903 w Raczkach pow. Augustów. Podczas okupacji niemieckiej żołnierz AK a następnie II zastępca komendanta Suwalsko – Augustowskiego Obwodu WiN. Ujawnił się w Suwałkach, w dniu 25.04. 1947. Z grupą nawiązał kontakt w październiku 1949, nie przebywał z nią lecz ukrywał się w towarzystwie Jana Gizelbach ps. ,,Wierszułł”. W dniu 21.11.1949 popełnił samobójstwo zagrożony aresztowaniem przez grupę operacyjną KBW w opuszczonych zabudowaniach we wsi Lipowo gm. Koniecbór pow. Suwałki.

  48. sierż. Siedlecki Stanisław ps. ,,Medyk” – s. Kazimierza i Anny, ur. 22.07. 1906 we wsi Kobyli Kąt gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. Członek AK i AKO, sołtys . Zabity przez Sowietów podczas obławy lipcowej 1945.

  49. Sławiński (Słowiński) Józef ,,Dzięcioł” – s. Izydora, ur. w 1924 we wsi Jałoszowa. Członek patrolu Józefa Myszczyńskiego ,,Sikory” z oddziału Aleksandra Kowalewskiego ps. ,,Beben” ,,Rejtan”. Ujawnił się, z całością grupy, w dn. 25.04.1947w Suwałkach. We wrześniu 1947znalazł się w reaktywowanym oddziale ,,Bębna”. Po rozbiciu grupy ukrywał się samodzielnie. Zastrzelony przez pozostającego na usługach UB Józefa Milucia ,,Wróbla” – kolegę z oddziału, w 1948 .

  50. Snarski Józef ps. n/n- p. Mieszkaniec wsi Starożyńce gm. Lipsk. Zabity 18.06.1946 w Starożyńcach przez grupą operacyjną MO i PUBP Augustów. Wg niektórych źródeł nie był członkiem podziemia, zginął przypadkiem.

  51. sierż. Sobolewski Wacław ,,Sęk” ,,Skała” – s. Jana i Józefy. Członek AK i AKO. Dowódca oddziału leśnego AKO operującego na terenie gm. Lipsk i Sztabin. Podczas ,,Obławy Lipcowej” ,,Sęk” przekazał swoich ludzi pod komendę sierż. Władysława Stefanowskiego ps. ,,Grom”, a sam przeszedł na teren powiatu sokólskiego. Zatrzymany przez Sowietów we wsi Kamienna Nowa zginął zastrzelony przez nich, we wsi Osowy Grąd gm. Kolnica pow. Augustów podczas konwojowania grupy zatrzymanych do Augustowa.

  52. Stanulewicz Stanisław ps. ,,Skoczek” – s. Stefanii, ur. 21.08.1918 we wsi Chmielówka Stara gm. Kuków pow. Suwałki. Do grupy Burdyna i Sadowskiego wstąpił w dniu 12.02.1950, po sfingowanym uprowadzeniu ( w grudniu 1949został zmuszony do współpracy z PUBP Suwałki) Zmarł z ran w szpitalu w Suwałkach 01.07.1950 po walce z KBW w okolicach wsi Płociczno gmina Kuków powiat Suwałki.

  53. Staśkiewicz Julian ps. ,,Borowy” – s. Jana i Rozalii ur. 14.10. 1927 we wsi Lipniak gm. Zaboryszki pow. Suwałki. Żołnierz WiN. Ujawnił się w Suwałkach, 25.04.1947 . Do grupy dołączył w czerwcu 1950 . Poległ, 06.04.1952 we wsi Rudzie gm. Grabowo pow. Gołdap po walce z grupą KBW w obejściu Józefa Pojawis.

  54. sierż. Stefanowski Władysław ps. ,,Grom” – ur. 14.08.1914 we wsi Wojciech gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów. Członek AK i AKO, dowódca oddziału leśnego augustowskiego Obwodu AKO. Poległ 12.07.1945 w okolicach jeziora Brożane, podczas bitwy z oddziałami sowieckimi ,podczas której rozbity został jego oddział ( wg. Danych szacunkowych śmierć poniosło ok. 75 partyzantów AKO).

  55. Szczytko Stanisław ps. ,,Wolny” ,,Ważny” lub ,,Wyżny” – mieszkaniec wsi Jasionowo gm. Sztabin pow. Augustów. Żołnierz AK, a następnie AKO ( w oddziale sierż. Władysława Stefanowskiego ps. ,,Grom”). Zabity w nocy z 24 na 25.03. 1945 w miejscu zamieszkania podczas operacji przeprowadzanej przez funkcjonariuszy PUBP Augustów i Sowietów.

  56. Szyper Jan ps. ,,Świstak” – s. Wincentego i Wiktorii, ur. 28.06.1927 we wsi Jastrzębna I gm. Lipsk pow. Augustów. Członek WiN , podczas ujawnienia w kwietniu 1947 nie ujawnił się. Zabity przez funkcjonariuszy PUBP w Augustowie pod dowództwem zastępcy szefa PUBP Augustów Ryszarda Cabana, w dn. 30.05.1947 (podobno podczas próby ucieczki) w lesie koło miejsca zamieszkania.

  57. Walusiewicz Leon ps. ,,Antek” – s. Antoniego, ur. w 1929 we wsi Krasne gm. Huta pow. Suwałki Do grupy Burdyna i Sadowskiego dołączył prawdopodobnie w czerwcu 1950 , ukrywając się uprzednio indywidualnie przed odbyciem służby wojskowej. Poległ 02.07. 1950 w walce z KBW w okolicach wsi Płociczno gm. Kuków pow. Suwałki

  58. Wasilewski imię i ps. n/n – dezerter z WP, poległ 18.09.1945 r. we wsi Motulka gm. Sztabin pow. Augustów w gospodarstwie Zygmunta Karczmaryn (?), w walce z grupą operacyjną PUBP Augustów

  59. plut. Wasilewski Zygmunt ps. ,,Martin” – s. Stanisława, ur. 08.04.1921 w Kolnicy pow. Augustów i tam zamieszkały. Członek AK, AKO i WiN, odznaczony Krzyżem Walecznych . Dowódca patrolu działającego głównie na terenie gm. Kolnica pow. Augustów. W dn. 31.08.1945 we wsi Netta gm. Kolnica pow. Augusrtów, podczas akcji PUBP w Augustowie pod dowództwem st. sierż. podch. Radziszewskiego na dom Antoniego Klekotko ps. ,,Groźny”, gdzie miała odbyć się narada dowództwa kompanii, ranny . Zmarł 04.09.1945 r.

  60. Wilczyński Jan ps. ,,Figiel” – ur. 1918 we wwsi Wołkusz gm. Lips pow. Augustów. Żołnierz 41 pp. W konspiracji od 1940, kiedy zaczął przeprowadzać osoby zagrożone aresztowaniem przez Sowietów na tereny okupowane przez Niemców. W AK od 1942 w placówce Hołynka ( po 1945 tereny przyłączone do ZSRR) , był członkiem grupy przerzutowej dowodzonej przez plut. Adolfa Krawczyka ps. ,,Głaz”. Pod koniec 1945 aresztowany i podczas konwojowania zastrzelony przez funkcjonariuszy NKWD.

  61. Witkowski Mieczysław ps. ,,Krawiec” ,,Przekurat” ,,Ślepak” – s. Kazimierza i Weroniki z domu Bogdan , ur. 04.11.1925 we wsi Kruszki gm. Pawłówka pow. Suwałki. Członek WiN (siatka). Ujawnił się w Suwałkach, 25.04.1947 . Do grupy Burdyna i Sadowskiego dołączył w maju 1950 szykanowany przez UB i zmuszony do współpracy (pseudonim operacyjny ,,Echo”). Po wejściu do grupy zerwał kontakt i przyznał się Burdynowi, że został razem z bratem Franciszkiem zwerbowany przez UB . Ujęty ciężko ranny, 06.04.1952 we wsi Rudzie gm. Grabowo pow. Gołdap po walce z grupą KBW w obejściu Józefa Pojawis. Przewieziony do szpitala w Olecku, a następnie w Białymstoku popełnił samobójstwo zrywając opatrunki i rozrywając rany.

  62. Witkowski Franciszek ps. ,,Adam” ,,Agrest” ,,Cygan” – s. Kazimierza i Weroniki z domu Bogdan, ur. 27.03.1922we wsi Kruszki gm. Pawłówka pow. Suwałki. Członek WiN (siatka). Ujawnił się w Suwałkach, 25.04. 1947 . Do grupy Burdyna i Sadowskiego dołączył w maju 1950 szykanowany przez UB i zmuszony do współpracy (pseudonim operacyjny ,,Sprytny”). Podobnie jak brat Mieczysław, po wejściu do grupy nie podjął działalności agenturalnej. Po śmierci ,,Bladego” objął dowództwo patrolu operującego przeważnie na terenach powiatów giżyckiego, gołdapskiego i węgorzewskiego. Poległ, 06.04.1952 we wsi Rudzie gm. Grabowo pow. Gołdap po walce z grupą KBW w obejściu Józefa Pojawis.

  63. Wiśniewski ( Wiszniewski) Stanisław ,,Zagłoba” – syn Stanisława, ur. 03.06.1919, we wsi Małowiste gm. Giby, pow. Suwałki zastępca Aleksandra Kowalewskiego ,,Bębna”, dowódca patrolu. Ujawnił się, z całością grupy, 25.04.1947 w Suwałkach. We wrześniu 1947 znalazł się w reaktywowanym oddziale ,,Bębna”. Po rozbiciu grupy ukrywał się razem ze swoim dowódcą. Poległ w walce 16.12.1947, w miejscowości Małowiste gm. Giby pow. Suwałki.

  64. Zaborowski Kazimierz ps. ,,Wierny” – zmarł z ran 24.05.1946 we wsi Targowisko gm. Jeleniewo pow. Suwałki. Podczas próby ucieczki przed aresztowaniem, postrzelony przez funkcjonariusza plutonu operacyjnego przy Powiatowej Komendzie MO w Suwałkach szer. Piotra Cichockiego, wchodzącego w skład grupy operacyjnej PUBP Suwałki pod dowództwem chor. Aleksandra Omiljanowicza . Rannemu w kręgosłup Zaborowskiemu nie udzielono pomocy lekarskiej ( Omiljanowicz zabronił nawet jego siostrze bandażowania rany).Do Suwałk, gdzie zmarł na skutek wykrwawienia dowieziono go już w stanie agonalnym po 8 godzinach od zranienia .

  65. Zalewski Szymon ps. ,,Dąb” – mieszkaniec wsi Balinka gm. Sztabin. Aresztowany i zastrzelony przez Sowietów podczas obławy lipcowej w 1945.

  66. Zalewski Władysław ps. ,,Słup” – s. Władysława ps. ,,Dąb” . Członek oddziału Władysława Stefanowskiego ps. ,,Grom”. Poległ w potyczce z oddziałem NKWD w czerwcu 1945.

  67. Zdaniewicz (Zdancewicz) Zenon ps. ,,Wenus” – mieszkaniec wsi Obuchowizna gm. Kolnica pow. Augustów. Aresztowany 20.01.1946 został przewieziony w okolice miejsca zamieszkania, gdzie miał wskazać miejsce ukrycia broni, podjął ponoć próbę ucieczki podczas której został zastrzelony. W raporcie po jego zabiciu Szef PUBP w Augustowie Aleksander Kuczyński napisał, iż ,,został zabity ponieważ był zwierzęcego wyglądu i sprytu”.
  Gruby Rycho

  Posty: 3
  Rejestracja: 20 marca 2012, 21:25 – wt
  Na górę
  Re: Polegli i zamordowani partyzanci pow. Augustów i Suwał
  Postautor: Gruby Rycho » 20 marca 2012, 21:44 – wt

  Lista partyzantów AKO i WiN i osób ich wspierających z powiatów augustowskiego i suwalskiego poległych, zmarłych i zamordowanych w latach 1945 – 1954.

  Lista niniejsza obejmuje tylko ustalonych z nazwiska – jest niedoskonała i niepełna ze względu chociażby na brak dostępnych źródeł o liście ofiar największej bitwy stoczonej przez partyzantów AKO ze zgrupowania Władysława Stefanowskiego ps. ,,Grom” z Sowietami w dniu 12.07.1945 w okolicach jeziora Brożane (według różnych danych poległo od 60 do 100 partyzantów) czy o tożsamości 26 mężczyzn , których ciała odnaleziono w kwietniu 1946 w zbiorowej mogile w okolicach wsi Sajenek gm. Kolnica pow. Augustów. Wszystkich, którzy mogą coś do niniejszego zestawienia wnieść proszę o kontakt.

  Zginęli w nie do końca niewyjaśnionych okolicznościach

  68. Adeszko Czesław ps. ,,Kulig” – Aresztowany przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przez PUBP w Augustowie. Jego zwłoki znaleziono w lesie w okolicach Augustowa.

  69. Andraka Bolesław ps. n/n – s. Stanisława . Żołnierz AK – AKO . Zamordowany przez członków grupy operacyjnej NKWD – UB 06.06.1945 we wsi Mogilnice gm. Dębowo pow. Augustów.

  70. Bućko Józef – prawdopodobnie mieszkaniec wsi Kurianka gm. Lipsk pow. Augustów. Zabity 18.05. 1945 przez żołnierza sowieckiego, któremu nie chciał oddać kożucha.

  71. Chilmon Jan ps. ,,Szczygieł” – s. Piotra i Marii, ur. 30.10.1910 we wsi Strękowizna gm. Szczebro-Olszanka pow. Augustów i tam zamieszkały. Członek patrolu AKO pod dowództwem Mieczysława Babkowskiego ps. ,,Zygfryd”. Zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP w Augustowie w sierpniu 1945 popełnił samobójstwo wieszając się w celi aresztu w Augustowie ( jest wysoce prawdopodobne, iż został zakatowany podczas śledztwa, a jego samobójstwo upozorowali ubecy).

  72. Chmielewski Bronisław – mieszkaniec wsi Szczeberka gm. Szczebro – Olszanka. Zabity 13.02.1945 przez żołnierzy sowieckich na terenie byłych Prus Wschodnich.

  73. Cich Władysław ps. ,,Wierny” – mieszkaniec Kolnicy, aresztowany prawdopodobnie w 1945 przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przy PUBP w Augustowie . Zabity prawdopodobnie przez funkcjonariusza PUBP w Augustowie Franciszka Zalewskiego.

  74. Dowlik lub Dowsik Władysław – prawdopodobnie mieszkaniec wsi Skiblewo gm. Lipsk pow. Augustów. Zastrzelony przez żołnierzy sowieckich prawdopodobnie 4 lub 5.05.1945.

  75. Dyczewski Władysław ps. ,,Kanapka” – s. Macieja i Marii Łęczkowskiej, ur. 09.07.1905 w Augustowie. Funkcjonariusz PUBP Suwałki zwerbowany do współpracy z partyzantką niepodległościową przez Antoniego Gwiazdowskiego ps. ,,Wrzawa”. Dostarczał wiadomości o konfidentach i planowanych działaniach antypartyzanckich. Wyrokiem WSR w Białymstoku skazany 28.05.1948 na 15 lat więzienia. Zwolniony warunkowo 21.03.1955 wrócił do Augustowa, gdzie w niedługim czasie został znaleziony na ulicy z roztrzaskaną czaszką. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano, iż uległ wypadkowi jadąc w stanie upojenia alkoholowego na rowerze.

  76. Hrynaszkiewicz lub Granuszkiewicz Stanisław ps. ,,Bąk” ,,Sławek” – żołnierz patrolu Romualda Zabłockiego ps. ,,Alibaba” ,,Błotnik”, brak danych, prawdopodobnie miał w 1946 około 25 lat, pochodził ze wsi Ryżówka gm. Huta pow. Suwałki , zginął przejechany przez pociąg .

  77. Hołubowicz (Halubowicz) Bolesław ps. ,,Smaczny” – ze wsi Płaska , aresztowany przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przy PUBP w Augustowie. Jego zwłoki znaleziono wiosną 1946 w lesie w okolicach Augustowa.

  78. Judycki Jan – s. Augustyna, ur. 19.08.1919 we wsi Czarne gm. Filipów pow. Suwałki i tam zamieszkały. Aresztowany przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej UB-KBW 24.06.1950, pod zarzutem udzielania pomocy partyzantom Piotra Burdyna ps. ,,Edward” ,,Kabel” ,,Mroźny” ,,Poręba” i Jana Sadowskiego ps. ,,Blady” ,,Jędrycki” ,,Komar”. Po aresztowaniu osadzony w areszcie na posterunku MO w Filipowie, gdzie został postrzelony przez dyżurnego Władysława Wiluka. Zmarł w szpitalu w Suwałkach .

  79. Kaczmarek Antoni ps. ,,Sosna” – ur. 1918 we wsi Gorczyca gm. Szczebro – Olszanka pow. Augustów. Żołnierz AK i AKO. Aresztowany 23.05.1945 przez żołnierzy sowieckich. Przewieziony do PUBP w Augustowie. Jego zwłoki znaleziono po około roku w lesie w okolicy Augustowa razem ze zwłokami Bolesława Hołubowicza ps. ,,Smaczny”.

  80. Karp Antoni ps. n/n – s. Ignacego, ur. 1888 w Jasionowie gm. Sztabin i tam zamieszkały . Łącznik AK, aresztowany przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przy PUBP w Augustowie w dniu 24.05.1945. Jego zwłoki znaleziono w kwietniu 1946 w zbiorowej mogile w lesie w okolicach wsi Sajenek gm. Kolnica pow. Augustów.

  81. Karp Edward ps. n/n – s. Kazimierza ur. 1923 w Jasionowie gm. Sztabin i tam zamieszkały . Łącznik AK, aresztowany przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przy PUBP w Augustowie w dniu 24.05.1945. Jego zwłoki znaleziono w kwietniu 1946 w zbiorowej mogile w lesie w okolicach wsi Sajenek gm. Kolnica pow. Augustów.

  82. Karp Jan ps. n/n – s. Wincentego, ur. 1907 w Jasionowie gm. Sztabin i tam zamieszkały . Łącznik AK, aresztowany przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przy PUBP w Augustowie w dniu 24.05.1945. Jego zwłoki znaleziono w kwietniu 1946 w zbiorowej mogile w lesie w okolicach wsi Sajenek gm. Kolnica pow. Augustów

  83. Klimkowski imię n/n – pochodził prawdopodobnie z Kolnicy pow. Augustów. Aresztowany przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przez PUBP w Augustowie. Jego zwłoki znaleziono w lesie w okolicach Augustowa. Według innej wersji Klimkowski razem z Kuźmińskim został zastrzelony podczas snu w stodole Jadwigi Citkowskiej przez funkcjonariuszy PUBP w Augustowie pod dowództwem Jana Szostaka.

  84. Kołhan lub Kowhan Antoni – mieszkaniec kol. Lipsk pow. Augustów . Zabity 18.05.1945 przez sowietów konwojujących stado bydła pędzonego do ZSRR z Prus Wschodnich. Jego syn Henryk poinformował go, ze na ich polu rozłożyli się obozem żołnierze sowieccy. Gospodarz poszedł prosić ich by przenieśli się z zasianego pola na łąki . Gdy podszedł bliżej zobaczył że Sowieci gwałcą jakąś kobietę . Kazali mu podejść, zaczął uciekać i został postrzelony – zmarł w domu.

  85. Koronkiewicz Edmund ps. prawdopodobnie ,,Dąbek” – prawdopodobnie s. Edmunda , dowódca plutonu AK – AKO ze wsi Jaziewo gm. Dębowo pow. Augustów. Zamordowany po torturach przez członków grupy operacyjnej NKWD – UB 06.06.1945 .

  86. Koronkiewicz Stanisław ps. n/n – s. Jana ur. 1901 we wsi Kobyli Kąt , żołnierz AK, prowadził punkt kontaktowy. Aresztowany przez funkcjonariuszy PUBP w Augustowie w dn. 23.05.1945 a następnie zwolniony ( powodów zwolnienia nie ustalono). Prawdopodobnie ok. 11.11.1945 ( dokładnej daty nie ustalono) funkcjonariusze grupy operacyjnej przy PUBP Augustów ( m. innymi Jan Szostak, Piotr Szostak i Stanisław Jedliński) nakazali Koronkiewiczowi aby udał się z nimi do sąsiedniej wsi. Po ok. półtorej godziny ci sami funkcjonariusze dokonali rewizji w domu Koronkiewiczów oraz usiłowali podpalić zabudowania, rzekomo w odwecie za to, iż Stanisław Koronkiewicz zbiegł podczas konwojowania. Następnego dnia, w lesie ok. 300 metrów od zabudowań znaleziono zwłoki Stanisława Koronkiewicza z ranami postrzałowymi głowy zadanymi od tyłu.

  87. Kowalczyk Edward ps. ,,Rekin” – żołnierz AK, AKO i WiN . Poległ prawdopodobnie w 1946 podczas ataku na Wiżajny pow. Suwałki.(brak bliższych danych).

  88. Kozłowski Jan ps. n/n – dezerter z MO zabity na terenie gm. Raczki pow. Augustów w nocy z 6 na 7.09.1945 przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej UB – MO pod dowództwem komendanta powiatowego MO Jana Giczana.

  89. Krysztopowicz Bolesław – ze wsi Bartniki gm. Lipsk, aresztowany 17.12.1945 przez grupę operacyjną PUBP w Augustowie . Jego zwłoki znaleziono w lesie w okolicach Augustowa.

  90. Kulbacki Antoni – s. Antoniego, mieszkaniec wsi Serwy gm. Szczebro – Olszanka pow. Augustów. Zabity 12.02.1945 na terenie byłych Prus Wschodnich przez żołnierzy sowieckich .

  91. kpr. Kuźmicki lub Kuźmiński Jan ps. ,,Cudak”, ,,Cudnowski”- mieszkaniec wsi Czarnucha lub Góry gm. Kolnica pow. Augustów, dezerter z MO, poległ 17.09. 1945 we wsi Motułka gm. Sztabin pow. Augustów w gospodarstwie Jadwigi Citkowskiej , w walce z grupą operacyjną PUBP Augustów pod dowództwem Jana Szostaka. Według innej wersji Kuźmiński razem z Klimkowskim został zastrzelony podczas snu w stodole Jadwigi Citkowskiej przez funkcjonariuszy PUBP w Augustowie pod dowództwem Jana Szostaka.

  92. Lewoc Edward – ze wsi Ostrowie lub Jastrzębna gm. Lipsk. W 1946 aresztowany przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przy PUBP w Augustowie. W trakcie konwojowania do Augustowa pchnięty bagnetem, prawdopodobnie przez funkcjonariusza PUBP w Augustowie Romana Radomskiego.

  93. Łukowski Aleksy ps. ,,Zarucki” – pełnił od kwietnia 1945 roku funkcję komendanta dywersji w suwalskim obwodzie AKO. Zginął od przypadkowego wystrzału niezabezpieczonej broni podczas wyciągania jej z magazynu. Dokładnej daty śmierci i jej okoliczności nie udało się ustalić

  94. plut. Mac Tadeusz ps. ,,Tygrys” ,,Śliwka” – ur. 1920 r., mieszkaniec wsi Szczebro-Olszanka pow. Augustów, dowódca patrolu, być może dowódca kompanii WiN kryptonim ,,Brzoza” ( gm. Raczki, Szczebro- Olszanka ), odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Poległ w 1946 r. ( brak dokładnej daty) w potyczce z grupą operacyjną MO na terenie pow. Suwałki – być może 07.06.1946 we wsi Prawy Las gm. Przerośl pow. Suwałki.

  95. Majewski Adolf – mieszkaniec wsi Dalny Las gm. Szczebro – Olszanka pow. Augustów. Zabity prawdopodobnie przez Sowietów 09.02.1945 na terenie byłych Prus Wschodnich gdzie pojechał po żywność.

  96. Malesiński Stanisław ps. ,,Lew” ,,Tadeusz” – s. Jacentego i Jadwigi Citkowskiej, ur. 08.07.1906 w Knyszynie pow. Białystok. Komendant suwalsko – augustowskiego Obwodu WiN ( 01.1946-07.1946). Zaginął w lipcu 1946 kiedy miał udać się do Okręgu celem nawiązania zerwanej przez aresztowania łączności. Zabity na tle rabunkowym prawdopodobnie przez szefa wywiadu Obwodu Jana Kowalskiego vel Kowalewskiego vel Kozłowskiego ps. ,,Tokaj” ,,Zych”. Ciało wygrzebane przez lisy znaleziono w okolicach bunkra w lesie Bakaniuk wiosną 1947.

  97. Mejsak Jan ,,Nowy” – s. Katarzyny, ur. 11.12.1908 w Suwałkach. Żołnierz AK, AKO i WiN . Początkowo członek siatki ( łącznik) , a od stycznia 1946 członek patrolu Kazimierza Bartnika ,,Młotka”. Aresztowany przez PUBP Gołdap, w dniu 27.08.1946 popełnił samobójstwo, lub, co bardziej prawdopodobne, został zamordowany w śledztwie, 30.08.1946 .

  98. Nowik Wacław ps. n/n – s. Józefa . Żołnierz AK – AKO . Zamordowany przez członków grupy operacyjnej NKWD – UB 06.06.1945 we wsi Mogilnice gm. Dębowo pow. Augustów.

  99. Orłowski Apolinary ps. n/n – s. Antoniego i Bronisławy Zacharewicz, brat Stanisława Orłowskiego ps. ,,Cygan” ,,Piorun”. We wrześniu 1945 został zatrzymany w Augustowie przez funkcjonariuszy PUBP i po kilkunastu dniach , jak twierdzą świadkowie zakatowany na śmierć – ciała nigdy nie odnaleziono (być może spoczywa na podwórku w dawnej siedzibie PUBP w Augustowie).

  100. Pycz Edmund ps. p. ,,Bocian” – mieszkaniec wsi Czarniewo gm. Jaminy pow. Augustów. Żołnierz AK, AKO i p. WiN. Wiosną 1945 brał udział w kursie podoficerskim prowadzonym w obozie sierż. Władysława Stefanowskiego ps. ,,Grom”, po ukończeniu którego został przeniesiony do oddziału sierż. Wacława Sobolewskiego ps. ,,Sęk” ,,Skała”. Po rozwiązaniu oddziału członek patroli Stanisława Suszyńskiego( lub Wacława Grzywińskiego) ps. ,,Szpak” i Lucjana Maksimowskiego ps. ,,Korzeń”. Nie ujawnił się . Poległ 20.08.1948 podczas próby zatrzymania przez funkcjonariuszy PUBP w Augustowie.

  101. Raczkowski Wiktor ps. n/n – ze wsi Komaszówka gm. Sztabin, żołnierz AK. W dniu 8.02.1946 wraz z dwoma znajomymi wybrał się do Augustowa, gdzie został zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP lub MO. Jego zwłoki z ranami postrzałowymi głowy znaleziono 15.02. 1946 na łąkach pod Augustowem. Jeden ze świadków widzieć miał Wiktora Raczkowskiego prowadzonego w tym kierunku przez funkcjonariusza MO Stanisława Maciejewskiego.

  102. Siarkowski Witold ps. ,,Mewa” – s. Jana i Domiceli (?) ur. 06.02.1906 we wsi Mogielnice gm. Sztabin pow. Augustów. Mieszkaniec wsi Kopiec gm. Sztabin pow. Augustów. Członek AK i AKO, prowadził magazyn broni zgrupowania pod dowództwem Władysława Stefanowskiego ps. ,,Grom”. Aresztowany przez Sowietów podczas obławy lipcowej zaginął bez wieści.

  103. Siedlecki Wincenty – ze wsi Balinka gm. Sztabin pow. Augustów, prawdopodobnie niezwiązany z konspiracją. Aresztowany ok. 17.12.1945.Przewieziony do PUBP w Augustowie i tam przesłuchiwany i torturowany. Po około 10 dniach jego ciało noszące ślady tortur ( zerwane paznokcie, połamane palce rąk, odbite pięty) zostało odnalezione na drodze w okolicach Balinki przyczyną śmierci było prawdopodobnie uduszenie drutem kolczastym zakręcanym na szyi za pomocą kija.

  104. Stanulewicz Hieronim – aresztowany przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przy PUBP w Augustowie. Jego zwłoki znaleziono w lesie w okolicach Augustowa.

  105. Szamotuła Zygmunt – aresztowany przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przy PUBP w Augustowie. Jego zwłoki znaleziono w lesie w okolicach Augustowa.

  106. Sztukowski Edward – prawdopodobnie mieszkaniec wsi Skiblewo gm. Lipsk pow. Augustów. Zastrzelony przez żołnierzy sowieckich prawdopodobnie 4 lub 5.05.1945.

  107. Szymborski Eugeniusz ps. n/n – ze wsi Jastrzębna I gm. Lipsk pow. Augustów, s. Jana I Stefanii Markowskiej, brat partyzanta Bronisława Szymborskiego ps. ,,Śmigły” ,,Tłok”, zginął prawdopodobnie 24.12.1945 ,,w zastępstwie" brata ( za jego działalność)

  108. Śliwa Stanisław ps. ,,Śliwka” – s. Stanisława, ur. 1907 w Jasionowie gm. Sztabin i tam zamieszkały . Łącznik AK, aresztowany przez funkcjonariuszy grupy operacyjnej przy PUBP w Augustowie w dniu 24.05.1945. Jego zwłoki znaleziono w kwietniu 1946 w zbiorowej mogile w lesie w okolicach wsi Sajenek gm. Kolnica pow. Augustów.

  109. Walijewski Józef – ze wsi Chomaszewo gm. Sztabin pow. Augustów. Prawdopodobnie nie był związany z konspiracją. W dniu 17.09.1945 nocował w mieszkaniu siostry Jadwigi Citkowskiej we wsi Motułka gm. Sztabin. W stodole Citkowskiej spali dwaj partyzanci ( Henryk Kozłowski ps. ,,Grzyb” i Jan Kuźmiński ps. ,,Cudak” ,,Cudnowski”), którzy podjęli walkę z grupą operacyjną przy PUBP w Augustowie pod dowództwem Jana Szostaka. Po zabiciu w/w partyzantów ubecy wyprowadzili na podwórko Walijewskiego i mimo, iż okazywał im dokumenty świadczące o tym, iż niedawno wrócił z obozu koncentracyjnego, zastrzelili go, a następnie podpalili dom i zabudowania gospodarcze.

  110. Wnukowski Stanisław ps. ,,Wariat” ,,Wicher” – s. Antoniego i Marianny, ur. 20.05.1911 Kierzek gm. Kuków pow. Suwałki. Żołnierz AK, AKO i WiN. W jego gospodarstwie znajdował się bunkier Komendanta Obwodu. Od stycznia 1946 szef łączności obwodu, a od lipca 1946 także p.o. szefa wywiadu. Po ujawnieniu w dniu 25.04.1947 wyjechał do rodziny do miejscowości Wąbrzeźno . Podczas podróży, bądź już na stacji wypadł ( został wypchnięty) z pociągu na skutek czego poniósł śmierć.

  111. sierż. Wydrycki Jan ps. ,,Rymwid” ,,Sroka” – ur. 1921 w miejscowości Turzec pow. Stołpce . Żołnierz AK w Okręgu nowogródzkim w odtwarzanym 81 pp, po przejściu granicy dowódca plutonu w oddziale Władysława Sobolewskiego ps. ,,Sęk” ,,Skała”. Aresztowany przez Sowietów podczas obławy lipcowej 1945i prawdopodobnie zastrzelony w okolicach wsi Frącki gm. Giby pow. Suwałki.

  112. Wysocki Antoni ps. ,,Obłok” – s. Franciszka i Stanisławy, ur. 25.06.1910 we wsi (folwarku) Planta gm. Raczki ( Dowspuda) pow. Augustów i tam zamieszkały. Zatrzymany przez PUBP w Augustowie 05.09.1945 r, lekko ranny podczas akcji odbicia w okolicach wsi Sucha Wieś gm. Raczki pow. Augustówaresztowanego dezertera MO Antoniego Olszewskiego ps. ,,Chmura” . Zmarł, prawdopodobnie zakatowany przez śledczych, w nocy z 6 na 7.09.1945 w celi aresztu w Augustowie ( jako oficjalną przyczynę śmierci podano atak serca)

  113. Zalewski Władysław ps. n/n – s. Szymona . Żołnierz AK – AKO . Zamordowany przez członków grupy operacyjnej NKWD – UB 06.06.1945 we wsi Balinka gm. Sztabin pow. Augustów.

  Skazani na karę śmierci ( kary wykonane) i zmarli w więzieniu

  114. Andruczyk Józef ps. ,,Wiewiórka” – s. Władysława i Leontyny, ur. 20.03.1923 we wsi Pawłówka pow. Suwałki i tam zamieszkały. W czerwcu 1945 zwerbowany przez Stanisława Parafianowicza ps. ,,Zarzecki” był członkiem zwykłym jego kompanii. Uczestniczył w karaniu bimbrownika. Aresztowany 12.04.1946. Wyrokiem WSR skazany 20.07.1946 na 12 lat więzienia i utratę praw na lat 5. Zmarł w 1949 w więzieniu w Rawiczu prawdopodobnie pobity przez strażników.

  115. Arasimowicz Antoni ps. n/n – s. Antoniego i Emilii Orłowskiej, ur. 15.02.1921 we wsi Dębszczyzna gm. Filipów pow. Suwałki. Rolnik, 3 klasy szkoły powszechnej, kawaler. W 1943 wywieziony na roboty do fabryki chemicznej w Desau koło Berlina. W kwietniu 1945 wrócił do domu i wstąpił do drużyny Kazimierza Staśkiewicza. Pracował w gospodarstwie brata Jana. Aresztowany 01.10.1946. Wyrokiem WSR w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Filipowie skazany 08.11.1946 na karę śmierci. 18.11.1946 Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano.

  116. ppor. cz. woj. Burdyn Leon ps. ,,Cichy” ,,Doman” ,,Łomian” – s. Piotra i Anny, urodzony 06.04.1908 we wsi Zaboryszki gm. Zaboryszki pow. Suwałki, mieszkaniec wsi Kaletnik gm. Sejwy, pow. Suwałki. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 , od 1942 w szeregach AK.W stopniu plutonowego dowodził patrolem dyspozycyjnym suwalskiego Inspektora AK majora Franciszka Szabuni ps. ,,Andrzej” ,,Lechita” ,,Tur” ,,Zemsta”. W kwietniu 1944, w stopniu sierżanta dowodził 1 plutonem 9 kompanii odtworzonego 41 pp. Był także komendantem placówki Sejwy ( w stopniu chorążego). Prawdopodobnie od czerwca 1944 pełnił także funkcję oficera łączności inspektoratu. Jesienią 1944 wraz z Inspektorem przeszedł na teren Obwodu Sokółka. W lutym 1945, w stopniu podporucznika cz. w., zostaje oddelegowany na teren Suwalszczyzny do pomocy Komendantowi Obwodu Mieczysławowi Ostrowskiemu ps. ,,Kropidło. Do września 1945 pełnił funkcję dowódcy rejonu i szefa referatu łączności suwalskiego Obwodu AKO. We wrześniu zagrożony aresztowaniem wyjechał na teren woj. gdańskiego. Na Suwalszczyznę powrócił w marcu 1946 i objął stanowisko szefa dywersji obwodu . Aresztowany, w dniu 13.04.1946 w miejscowości Kaletnik, gm. Sejwy, pow. Suwałki). Wyrokiem WSR w Białymstoku, pod przewodnictwem mjra Włodzimierza Ostapowicza, w dniu 20.07.1946 skazany karę śmierci. Wyrok wykonano w dniu 11.09.1946 .

  117. Czygier Józef ps. ,,Sączek”,,Sęczek” – s. Stanisława, ur. 19.03.1919 we wsi Wołkusz gm. Lipsk pow. Augustów. Dezerter z posterunku MO Sztabin, brał udział w rozbiciu posterunków MO w Jaminach i Lipsku. Członek patrolu Józefa Pawluczyka ps. ,,Palma”. Wyrokiem WSR w Białymstoku w dniu 13.05.1946 skazany na karę śmierci. Prezydent KRN Bolesław Bierut w dniu 28.05.1946 nie skorzystał z przysługującego mu prawa łaski.

  118. Czyż Kazimierz ps. ,,Stasiek",,Wicher" – s. Józefa i Marianny z Krzepeckich , ur.01.03.1925 we wsi Wygadanka gm. Poddębice pow. Łuck. Od 1943 żołnierz PZP, a następnie AK i AKO gdzie pełnił funkcję wywiadowcy i łącznika Witalisa Konikowskiego ps. ,,Dąb”. Na początku 1946 , w związku z dekonspiracją przeszedł do patrolu dywersyjnego pod dowództwem Mariana Piekarskiego ps. ,,Ryś”, po jego aresztowaniu dołączył do grupy Wacława Górskiego ps. ,,Oko”, a od września 1946 do ujawnienia pełnił funkcję łącznika przy p.o. komendanta Obwodu Józefie Grabowskim ps. ,,Cyklon” ,,Mur” ,,Przytulski”. Ujawnił się w Suwałkach, w dniu 25.04.1947. Po ujawnieniu wrócił do domu rodziców we wsi Jasionowo gm. Jeleniewo pow. Suwałki, gdzie pracował jako dozorca lasu. W październiku 1949 wyjechał do Wrocławia, gdzie podjął pracę w charakterze listonosza. Na wieść o aresztowaniu brata Henryka, w marcu 1950 wrócił w rodzinne strony, a poinformowany o tym, iż jest poszukiwany przez milicję zaczął się ukrywać. W kwietniu 1950 dołączył do grupy Burdyna i Sadowskiego. W maju 1950 został wybrany dowódcą grupy. Aresztowany, ranny ( przestrzelone przedramię i odstrzelone ucho, pogryziony przez milicyjnego psa tropiącego) w stodole na pobliskiej kolonii wsi p. Krukówek gm. Kuków pow. Suwałki, w dniu 2 lipca 1950 po walce z grupą operacyjną UB – MO – KBW w okolicach wsi Płociczno gm. Kuków pow. Suwałki. Podczas śledztwa, trwającego przeszło 20 miesięcy, prowadzonego wspólnie przez funkcjonariuszy PUBP Suwałki i WUBP Białystok Kazimierza Czyż poddano szczególnym szykanom i torturom ( nie udzielono mu pomocy lekarskiej, a co więcej specjalnie bito w zranione miejsca, celowo zakażono wszawicą, nie dopuszczano do kąpieli, czy zwykłego mycia). Akt oskarżenia sporządził oficer śledczy PUBP Suwałki Józef Kierzek, a zatwierdził podprokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku por. Ryszard Domański. Na procesie w kwietniu 1952, oświadczył, iż zeznania zostały wymuszone biciem, a także, iż zmuszono go do podpisania aktu oskarżenia, w związku z czym sprawę odroczono i przekazano prokuratorowi do ponownego rozpatrzenia . W dniu 13.10.1952 wyrokiem WSR w Białymstoku pod przewodnictwem mjr. Zygmunta Pysiaka, przy udziale ławników : Czesława Baumgarta i Mariana Zimnego , podczas ponownego procesu, skazany na karę śmierci. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie postanowieniem z 08.I.1953 wyrok utrzymał w mocy. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski Wyrok wykonano 1 kwietnia 1953 w więzieniu w Białymstoku .Z relacji współwięźniów wiadomo, iż Kazimierza Czyża, już po wyroku torturowano w szczególnie bestialski sposób ( codziennie był bity kablami elektrycznymi, przez ponad dwa tygodnie nie podawano mu żadnych napojów, celowo zarażono go wszawicą) . Ciała rodzinie nie wydano, miejsce pochówku nieznane.

  119. Degutis Piotr ps. ,,Mikołaj” – s. Adama i Magdaleny z domu Markiewicz, ur. 28.07.1887 we wsi Posudonie gm. Janowo pow. Mariampol. Mieszkaniec wsi Widugiery gm. Krasnowo pow. Suwałki. Podczas rewolucji 1905 brał udział w walkach z policją i wojskiem carskim. Od 1912 pracował w urzędzie gminy Jeleniewo pow. Sujwałki. Latem 1914 zmobilizowany do armii rosyjskiej brał udział w działaniach wojennych na terenie Prus Wschodnich , gdzie 11.09.1914 dostał się do niewoli. Przebywał w obozie jenieckim w Saksonii, skąd 18.01.1919 powrócił do Suwałk. Członek POW i suwalskiej milicji brał udział w walkach z Litwinami podczas powstania sejneńskiego . 26.08.1919 dostał się do niewoli i do 22.11.1919 przebywał w więzieniu w Kownie. Po zwolnieniu wstąpił do Policji Państwowej, w której służył do 24.08.1928 .W lipcu i sierpniu 1920 brał udział w walce z bolszewikami ( uczestniczył w bitwach pod Ostrołęką , Płockiem i Warszawą) .Do wybuchu II wojny światowej pracował jako pomocnik sekretarza gminy Krasnowo pow. Suwałki. Po zakończeniu okupacji niemieckiej został sekretarzem gminy Krasnowo. W organizacji WiN do której należał także jego syn Jan , był podwładnym Franciszka Grygucia ps. ,,Lew” – zajmował się między innymi wydawaniem partyzantom dokumentów legalizacyjnych i potrzebnych im innych druków urzędowych. Zatrzymany i aresztowany 25.09.1946. Wyrokiem WSR w Białymstoku ( R 1107/46) skazany 09.12.1946 na karę 7 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata . Zmarł w więzieniu w Rawiczu 01.03.1948.

  120. Gran(i)os Piotr ps. ,,Śliwka” – s. Bronisława i Józefy Rutkowskiej, ur. 31.08.1914 we wsi Krasnybór gm. Sztabin pow. Augustów, mieszkaniec wsi Kamienna Nowa gm. Dąbrowa pow. Sokółka. Dezerter z MO Augustów, brał udział w rozbiciu posterunków w Sztabinie , Lipsku i Jaminach. Do lipca 1945 w oddziale sierż. Władysława Stefanowskiego ps. ,,Grom”, po rozbiciu oddziału powrócił do miejsca zamieszkania gdzie pracował jako czeladnik szewski. Wyrokiem WSR w Białymstoku skazany 29.08.1946 na karę śmierci. Wyrok wykonano 23.09.1946.

  121. Gryszkiewicz Franciszek – s. Józefa i Julianny z domu Świtajewska , ur. 09.08.1910 we wsi Krucieniszki gm. Sejwy pow. Suwałki i tam zamieszkały. Od kwietnia 1949 kilkakrotnie udzielał pomocy partyzantom dając im pożywienie oraz pozwalając nocować w swoim obejściu. Zwerbowany pod przymusem do współpracy z PUBP Suwałki ( informator ,,Rolnik”), z której nie wywiązywał się. W sierpniu 1950 w jego zabudowaniach przez ok. trzy dni ukrywał się Piotr Burdyn. O powyższym władze bezpieczeństwa powiadomił informator ,,Mściciel” ( Edward Zawadzki). W związku z powyższym Gryszkiewicz został 23 sierpnia zatrzymany przez PUBP Suwałki i po ciężkim pobiciu ,,dowerbowany” z zadaniem rozpracowania innego, zaufanego współpracownika Burdyna Franciszka Ambroziewicza z kol. Krasnopol i po uzyskaniu jego zaufania , ściągnięcia Burdyna w pułapkę. Zadania nie wykonał. Zatrzymany i aresztowany 23.11.1950. Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 424/51) skazany, w dniu 27.04.1951 na 7 lat pozbawienia wolności. Zmarł w więzieniu w Rawiczu 09.11.1951. Jako powód śmierci podano ,,niedokrwistość”. IPN Bi 015/382.

  122. Jankowski Henryk ps. ,,Gołąb” – s. Aleksandra i Anny Downar, ur. 26.04.1909 Popowo gm. Bargłów pow. Augustów. W 1939 służył jako cywil – ochotnik w Straży Granicznej przy 41 pp w okolicach Raczek, w AK od maja 1942, zwerbowany przez Jana Gołębickiego ps. ,,Ryś”(zabity przez Niemców w 1944),potem był podwładnym Jana Miezio ps. ,,Grab”. Aresztowany 19.02.1946. Wyrokiem WSR w Białymstomu 04.07.1946 skazany na 8 lat więzienia i utratę praw przez lat 4. Zmarł na gruźlicę płuc, jelit i opon mózgowych
  27.08.1948 w więzieniu we Wronkach.

  123. Jurkun Leon – s. Józefa i Salomei, ur. 10.04.1884 we wsi Gremzdówka gm. Giby pow. Suwałki i tam zamieszkały , rolnik. Aresztowany jesienią 1950 za pomoc udzielaną partyzantom Jana Sadowskiego i Piotra Burdyna. Wyrokiem WSR w Białymstoku ( Sr 68/51) skazany 29.01.1951 na 6 lat pozbawienia wolności. Zmarł 05.02.1952 w więzieniu we Wronkach.

  124. Kalinko Józef ps. ,,Waza” – s. Stanisława i Aleksandry Urbanowicz, ur. 27.02.1926 w Jeleniewie pow. Suwałki. W WiN od grudnia 1945, podlegał Witalisowi Konikowskiemu ps. ,,Dąb”, wiosną 1946 zaczął dokonywać rabunków na własną rękę. Wyrokiem WSR w Białymstoku skazany 30.09.1946 na karę śmierci. Bierut nie skorzystał z prawa łaski , wyrok wykonano 07.10 1946. Razem z nim sądzono skazano na tę samą karę Makarewicza Franciszka nie będącego członkiem organizacji

  125. Klepacki Stanisław ps n/n – s. Jana i Franciszki, ur. 17.12.1892 we wsi Krasne gm. Lipsk i tam zamieszkały. Współpracownik Eugeniusza Gołębioewskiego ps. ,,Gabryś” i Edmunda Krysiuka ps. ,,Lot”.Wyrokiem WSR w Białymstoku skazany 19.01.1950 na 5 lat więzienia i pozbawienie praw na 2 lata. Zmarł w szpitalu więziennym w Strzelcach Opolskich 22.06.1951.

  126. plut. Konikowski Witalis ps. ,,Dąb” – s. Józefa i Marianny, urodzony 17.01.1914 we wsi Wołownia, gm. Jeleniewo, pow. Suwałki. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku. W AK od 1943, w plutonie kedywu dowodzonym przez plut. Jana Olszewskiego ps. ,,Żytniewski”. Dowódca kompani terenowej AKO WiN w suwalsko – augustowskim Obwodzie WiN. Funkcję pełnił od października 1945 do dnia 31.03.1946 , kiedy został aresztowany. Wcześniej, od listopada 1944 do końca grudnia 1944 , był funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej w Suwałkach, a następnie komendantem posterunku w Gibach – do 16.03.194 kiedy zdezerterował. Wyrokiem WSR w Białymstoku., pod przewodnictwem mjra Włodzimierza Ostapowicza, w dniu 20.07.1946 skazany karę śmierci. Wyrok wykonano w dniu 11.09.1946 .

  127. Łukowski Józef ps. ,,Szczerbiec” – s. Piotra i Aleksandry Narkiewicz, ur. 20.10.1915 w Suwałkach i tam zamieszkały. Od 1943 żołnierz AK. Po Zajęciu Suwałk przez Sowietów wyjechał do Gdyni gdzie do jesieni 1946 pracował w Tartaku. Zagrożony aresztowaniem wrócił w suwalskie i został skierowany do patrolu Józefa Milucia ps. ,,Wróbel”. W lutym 1947 oddelegowany do Suwałk ,organizował grupę wywiadowczą. Uprowadził i zabił Paweckiego i Morawskiego Omiljanowicza i Kisielewskiego. Ujęty przez partyzantów WiN i z rozkazu dowództwa wydany w ręce UB, 29.04.1947 w Szypliszkach. Wyrokiem WSR w Białymstoku skazany w dn. 22.05.1947 na karę śmierci . Wyrok wykonano 04.06.1947.

  128. Matys Kazimierz ps. ,,Brzoza” – s. Antoniego i Ewy Kalinowskiej, ur. 25.12.1920 we wsi Koniuszki pow. Sokółka. Wyrokiem WSR w Białymstoku skazany 02.05.1946 razem z Czesławem Walusiem na karę śmierci. Prezydent KRN Bolesław Bierut w dn.09.05.1945 nie skorzystał z przysługującego mu prawa łaski.

  129. Mołotkiewicz Józef ps. ,,Jastrząb” – s. Mateusza i Jadwigi z domu Jakubowska, ur. 28.06.1926 we wsi Krzywólka gm. Przerośl pow. Suwałki i tam zamieszkały. Pod koniec kwietnia 1949 został członkiem organizacji ,,Jezus” przemianowanej w grudniu tegoż roku na ,,Młodzieżową Armię Wolności która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek antykomunistycznych , a po przywiezieniu przez Pilawę broni także napadami na spółdzielnie handlowe ( podczas napadów niszczono alkohol i portrety dostojników państwowych, rozklejano ulotki , a pieniądze wydawano na potrzeby indywidualne członków grupy, a także zakup maszyny do pisania, papieru i broni. Zatrzymany i aresztowany 22.12.1949. Wyrokiem WSR w Białymstoku ( Sr 428/50) skazany 10.06. 1950 na 7 lat pozbawienia wolności. Zmarł w więzieniu 13.10. 1951.

  130. Murawko Kazimierz – s. Andrzeja i Ludwiki z domu Olsztyn, ur. 15.03.1895 w Stanach Zjednoczonych. Mieszkaniec wsi Bubele gm. Krasnowo pow. Suwałki. W 1920 walczył w szeregach 41 pp. Latem 1951 udzielał partyzantom pomocy w postaci wyżywienia i zakwaterowania, informował o ruchach sił bezpieczeństwa w terenie. Zatrzymany i aresztowany 10.04.1952. Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 459/52) na sesji wyjazdowej w Suwałkach skazany 07.08.1952 na 5 lat pozbawienia wolności. Karę odbywał w Sieradzu, Potulicach i Grudziądzu, gdzie zmarł 27.07.1953 . IPN Bi 212/4771.

  131. Myszczyński Kazimierz ps. ,,Igiełka” – s. Kazimierza i Teofili Malcha, ur. 12.12.1906 w Krasnopolu i tam zamieszkały. W AK od marca 1943 zwerbowany przez Stefana Kosko ps. ,,Jastrząb”. Wiosną 1945 mianowany przez Józefa Grabowskiego ps. ,,Cyklon” dowódcą plutonu w kompanii pod dowództwem Ignacego Herbszta ps. ,,Książko”. Zwerbował sześć osób. Aresztowany 16.12.1946. Wyrokiem WSR w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Sejnach skazany w dniu 11.01.1947 na karę śmierci. Wyrok wykonano 27.01.1947.

  132. Narkiewicz Stanisław – p. mieszkaniec wsi Jeziorki gm. Grabowo pow. Gołdap. Skazany w lipcu 1953 r. za pomoc udzielaną partyzantom z oddziału Jana Sadowskiego i Piotra Burdyna na 4 lata pozbawienia wolności. Zmarł w więzieniu w Barczewie 21.03.1954 r.

  133. Naruszewicz Karol ps. ,,Puszczyk – s. Adolfa i Marii z Lisowskich, ur. 23.02.1924 we wsi Szczebra gm. Szczebro – Olszanka pow. Augustów. Członek WiN od września 1946, zwerbowany przez Henryka Jarosza ps. ,,Puszczyk” . Członek patrolu plut. Wacława Górskiego ps. ,,Majster” ,,Oko”. Zatrzymany 11.10.1946. Sądzony w trybie doraźnym. Wyrokiem WSR w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Raczkach pow. Augustów, pod przewodnictwem mjr. Włodzimierza Ostapowicza, na rozprawie pokazowej, w dniu 07.11.1946 skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 04.12.1946.

  134. Parafinowicz (Parafianowicz) Stanisław ps. ,,Zarzecki” ,,Żabin" – s. Antoniego i Anny, ur. 16.01.1908 we wsi Pawłówka, pow. Suwałki i tam zamieszkały. W AK od 1942 . Funkcję dowódcy kompanii terenowej WiN pełnił prawdopodobnie od października 1945 do aresztowania w dniu 12.04.1946. Wyrokiem WSR w Białymstoku., pod przewodnictwem mjra Włodzimierza Ostapowicza, w dniu 20.07.1946skazany karę śmierci. Wyrok wykonano w dniu 11.09.1946

  135. Piekarski Marian ps. ,,Ryś”– s. Stanisława i Julianny Turczyńskiej, ur. 08.01.1927 we wsi Berżniki gm. Berżniki pow. Suwałki. W AK od 1943. Będąc etatowym pracownikiem więzienia w Suwałkach ( pracę, jako więzienny fryzjer, podjął prawdopodobnie z rozkazu organizacji) w dniu 12.03.1945, na rozkaz komendanta samoobrony AKO na obwód Suwałki kpr. Aleksego Łukowskiego ps. ,,Zarucki”, uwolnił sześciu więźniów i poszedł do partyzantki. W czerwcu 1945 został mianowany łącznikiem i szefem ochrony Komendanta Obwodu. Razem z nim wyjechał pod nazwiskiem Leon Paliński do Gdańska. Pod koniec lutego 1946 powrócił na Suwalszczyznę i został dowódcą patrolu dywersyjnego w batalionie Franciszka Sowulewskiwego ,,Bąka”. W dniu 27.03.1945 mianowany został zastępcą szefa dywersji Obwodu. Aresztowany 07.04.1946 . Wyrokiem WSR w Białymstoku., pod przewodnictwem mjra Włodzimierza Ostapowicza, w dniu 20.07. 1946 r skazany karę śmierci. Wyrok wykonano 11.09.1946

  136. Siergiej Bronisław ps. ,,Chmura” – s. Jana i Jadwigi Pachuckiej, ur. 15.08.1921 we wsi Sieniewicze pow. Augustów. W grupie ,,Bębna” od 1945 , wcześniej członek oddziału Józefa Sulżyńskiego ps ,,Brzoza”,,Pocztowiec”. Zatrzymany i aresztowany w dniu 13.12.1945 . Skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 16 grudnia 1946 roku.

  137. sierż. Sowulewski Franciszek ps. ,,Bąk” ,,Twardowski” – s. Antoniego i Ewy, ur. 14.12.1915 we wsi Olszanka gm. Filipów pow. Suwałki, mieszkaniec Suwałk. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku. Żołnierz AK ,w listopadzie 1944 awansowany do stopnia kaprala w 29 kompanii telefonicznej. Pełnił funkcję zastępcy dowódcy plutonu w 14 kompanii terenowej suwalskiego Obwodu AK ( w stopniu plutonowego). W AKO pełnił funkcję dowódcy kompanii Filipów, a jednocześnie był dowódcą patrolu likwidacyjnego. Funkcję dowódcy batalionu pełnił od 10.01.1946 do aresztowania, w dniu 12.04 tegoż roku w Suwałkach. Wyrokiem WSR w Białymstoku., pod przewodnictwem mjra Włodzimierza Ostapowicza, w dniu 20.07.1946 skazany karę śmierci. Wyrok wykonano w dniu 11.09.1946.

  138. Staśkiewicz Antoni ps. n/n – s. Antoniego i Józefy Jaglińskiej, ur. 12.08.1923 we wsi Dębszczyzna gm. Filipów pow. Suwałki. Żołnierz AK, AKO, WiN w kompanii Witalisa Konikowskiego ps. ,,Dąb”. Wyrokiem WSR w Białymstoku pod przewodnictwem mjra Włodzimierza Ostapowicza skazany 08.11.1946 na karę śmierci . Prezydent KRN Bolesław Bierut 15.11.1946 nie skorzystał z przysługującego mu prawa łaski.

  139. Staśkiewicz Kazimierz ps. ,,Pietraszewski” – s. Antoniego i Józefy Jaglińskiej, ur. 16.03.1916 we wsi Dębszczyzna gm. Filipów pow. Suwałki. Żołnierz AK, AKO, WiN w kompanii Witalisa Konikowskiego ps. ,,Dąb”. Wyrokiem WSR w Białymstoku pod przewodnictwem mjr. Włodzimierza Ostapowicza skazany 08.11.1946 na karę śmierci . Prezydent KRN Bolesław Bierut 15.11.1946 nie skorzystał z przysługującego mu prawa łaski.

  140. Staśkiewicz Piotr ps. ,,Olszyna” – s. Antoniego i Józefy Jaglińskiej, ur. 18.11.1905 we wsi Dębszczyzna gm. Filipów pow. Suwałki. Żołnierz AK, AKO, WiN w kompanii Witalisa Konikowskiego ps. ,,Dąb”. Wyrokiem WSR w Białymstoku pod przewodnictwem mjra Włodzimierza Ostapowicza skazany 08.11.1946 na karę śmierci . Prezydent KRN Bolesław Bierut 15.11.1946 nie skorzystał z przysługującego mu prawa łaski.

  141. kpr. Szyszkowski Jan ps. ,,Browarczyk” – s. Franciszka i Albiny Hołubowicz, ur. 13.02.1926 we wsi Macharce gm. Giby pow. Suwałki, mieszkaniec wsi Strękowizna gm. Szczebro – Olszanka. Żołnierz AK od 1943, członek patrolu Mieczysława Babkowskiego ps. ,,Zygfryd”. Wyrokiem WSG w Białymstoku skazany w rozprawie bez udziału obrońcy na 10 lat więzienia i 5 lat pozbawienia praw publicznych i obywatelskich praw honorowych. Zmarł w więzieniu w Rawiczu 28.09.1949 prawdopodobnie na skutek pobicia.

  142. Zagórski Władysław ps. ,,Wichura” – s. Władysława i Pauliny z domu Dzieczko, ur. 27.09.1912 we wsi Janówek gm. Sztabin pow. Augustów i tam zamieszkały. Rolnik ( brat posiadał 30 ha) ,kawaler, 7 klas szkoły powszechnej. W latach 1934 – 35 odbył służbę wojskową w 41 pp w Suwałkach. W konspiracji od 1940,od 1941 podwładny Czesława Stolarskiego ps. ,,Raca” ,,Rakieta” w organizacji Chłopska Straż. W AK od 1942. Wiosną 1945 pełnił funkcję łącznika między Stolarskim a Bronisławem Orłowskim ps. ,,Kania” ,,Pudełko”, a w maju 1945 mianowany został dowódcą drużyny w kompanii Stolarskiego. Drużyna przez niego dowodzona zajmowała się prowadzeniem działań dyscyplinujących ludność cywilną oraz zabezpieczaniem i dostarczaniem prowiantu i zaopatrzenia do oddziałów leśnych. Pod koniec czerwca 1945, w związku ze zbliżającą się sowiecką obławą, razem z podwładnymi dołączył do oddziału Wacława Sobolewskiego ps. ,,Sęk” ,,Skała”. Ze względu jednak na zmianę koncepcji dowództwa co do przetrwania obławy, wkrótce został wraz z podwładnymi zwolniony z oddziału i ukrywał się w pobliżu miejsca zamieszkania. W sierpniu 1945 wykonując polecenie Stolarskiego rozkazał swoim żołnierzom zbudowanie schronu i zmagazynowanie w nim broni stanowiącej wyposażenie kompanii. Od listopada 1945 z polecenia dowództwa wstąpił do PSL i jako członek Zarządu Powiatowego zajął się werbunkiem nowych członków Stronnictwa ( udało mu się namówić do wstąpienia ok. 30 osób). Zatrzymany i aresztowany 30 kwietnia 1946 . Podczas śledztwa bity i torturowany w szczególnie okrutny sposób ze względu na fakt przygotowywania przez UB procesu pokazowego, który miał wykazać, że ,,PSL i bandy to jedno”. Wyrokiem WSR w Białymstoku ( R 598/46) skazany 21.06.1946 na karę śmierci. Wyrok wykonano 12.08.1946. IPN Bi 212/901.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.